El TSJC resol a favor de la Generalitat i reconeix que tota transferència en matèria de serveis i assistència social resta supeditada a la finalització del procés de traspassos pendent de la Diputació de Barcelona

Desestimat el recurs interposat pel Sanatori Villablanca, SA, i la Diputació de Barcelona, com a codemandant

query_builder   11 febrer 2003 17:24

event_note Nota de premsa

El TSJC resol a favor de la Generalitat i reconeix que tota transferència en matèria de serveis i assistència social resta supeditada a la finalització del procés de traspassos pendent de la Diputació de Barcelona

Desestimat el recurs interposat pel Sanatori Villablanca, SA, i la Diputació de Barcelona, com a codemandant

La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs interposat pel Sanatori Villablanca, SA –hi figura la Diputació de Barcelona, com a codemandant– , en el qual es denunciava la inactivitat i passivitat de la Generalitat respecte a la demanda econòmica d’aquest centre per millorar l’atenció de 203 disminuïts psíquics.

 La Sala considera que mentre no finalitzi el procediment de traspàs en matèria de serveis i assistència social, els convenis que té subscrits el Sanatori Villablanca, SA, amb la Diputació de Barcelona són una qüestió aliena a l’Administració de la Generalitat.

El TSJC, mitjançant Sentència del 29 de novembre de 2002, ha resolt en contra del recurs contenciós administratiu del sanatori –interposat sis anys abans–, que formulava diverses peticions en considerar la Generalitat titular plena de la competència en matèria de serveis socials i, per tant, responsable de la seva gestió i finançament.

Respecte a això, el Tribunal ha declarat que la Llei 26/1991, de 13 de desembre, de transferència de competències de les diputacions provincials a la Generalitat de Catalunya i als consells comarcals en matèria de serveis i assistència social, condiciona l’efectivitat de la transferència de les competències en qüestió a la finalització del procediment previst per l’article número 5 de la Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials.

La Sentència conclou que “mentre no culmini el complex procés de transferències, els concerts d’assistència i internament que té subscrits la recurrent amb la Diputació de Barcelona són una qüestió en principi aliena a l’Administració de la Generalitat” i que “caldrà esperar fins a aquest moment”. Carta Municipal de Barcelona.

El conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep Maria Pelegrí, com a president de la comissió paritària que negocia els traspassos previstos en la Carta Municipal, va recordar a l’Ajuntament de Barcelona –mitjançant una carta adreçada al regidor Ernest Maragall amb data 17 de gener– que “per poder configurar els serveis socials de la ciutat en la forma que s’hi preveu, cal també disposar de la totalitat de recursos que corresponen a la Generalitat en aquest àmbit municipal” i així “donar compliment a la Llei 26/1991, de 13 de desembre, que va establir el traspàs dels serveis socials de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, i que a hores d’ara encara no s’ha produït”.