El Govern aprova el Projecte de llei de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

query_builder   1 agost 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

L’alt grau d’informatització assolit per l’Administració de la Generalitat, i altres administracions públiques de Catalunya (ens que integren l’Administració Local, organismes i entitats autònomes dependents i consorcis), fa que sigui especialment oportuna la creació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.L’Agència vetllarà pel respecte dels drets dels ciutadans en l’àmbit de protecció de dades personals, tindrà personalitat jurídica pròpia, i plena independència i objectivitat en l’exercici de les seves funcions, d’entre les quals destaquen:- Vetllar pel compliment dels drets dels ciutadans, per la informació, qualitat, seguretat i protecció d’aquestes dades, i en especial allò que fa referència als drets d’informació, accés, i rectificació.- Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals.- Atendre les peticions i les reclamacions formulades per les persones afectades.Qualsevol persona podrà conèixer l’existència dels tractaments de les seves dades així com instar la seva rectificació i/o cancel·lació quan no es corresponguin amb la realitat. A més, tothom podrà conèixer la identitat del responsable del tractament de les seves dades, mitjançant la corresponent consulta al registre de Protecció de Dades. Els òrgans components de l’Agència seran:a) Director, nomenat pel Govern, a proposta dels membres del Consell Assessor. b) Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, format pels següents membres:- Dos diputats.- Tres representants de l’Administració de la Generalitat.- Tres representants de l’Administració Local.- Un expert en l’àmbit dels drets fonamentals.- Un vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans.- Un vocal en representació dels consumidors i usuaris.Finalment cal dir que totes les dades personals a les que es refereix la present Llei seran objecte d’inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, òrgan integrat a l’Agència.