El Govern ha acordat comparèixer davant el Tribunal Constitucional en el Recurs d'Inconstitucionalitat formulat pel President del Govern de l'Estat.

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat comparèixer davant el Tribunal Constitucional en el Recurs d'Inconstitucionalitat formulat pel President del Govern de l'Estat.

El recurs s’ha plantejat contra els preceptes de la llei catalana, pels quals es determina que l’Arxiu de la Corona d’Aragó i els arxius històrics provincials s’integren en el Sistema d’Arxius de Catalunya. L’Estat interpreta que aquests preceptes vulneren la competència reservada a l’Estat per determinats articles de la Constitució.Es va obrir un procés de negociació al si de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, per tal de resoldre les discrepàncies competencials que es plantegen en relació a aquests preceptes, però tot i que es produeix una coincidència d’ambdues parts quant a la delimitació en abstracte de les respectives competències, en canvi, es discrepa quant al sentit dels preceptes de la Llei que integra nominalment aquests arxius en el Sistema d’Arxius de Catalunya. A més, en la negociació es va posar de manifest l’incompliment per part de l’Estat de les previsions de la Disposició Addicional Segona de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i de les disposicions equivalents als Estatuts d’Aragó, de les Illes Balears i de la Comunitat Valenciana, de crear un Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó en el qual les quatre Comunitats tinguin una posició preeminent.Així doncs en la sessió del Govern d’avui el Departament de Cultura ha proposat que el Govern acordi comparèixer i formular al·legacions en el recurs plantejat en defensa de la constitucionalitat de la llei catalana.