La Generalitat de Catalunya signa un conveni amb les operadores de telefonia mòbil per garantir aquest servei [Actualitzada]

query_builder   18 novembre 2002 20:06

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya signa un conveni amb les operadores de telefonia mòbil per garantir aquest servei [Actualitzada]

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha signat un conveni amb les operadores de telefonia mòbil i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per millorar la cobertura en el servei de telefonia mòbil al Solsonès, l’Alt Urgell i la Terra Alta.

A l’acte de signatura han participat Jordi Alvinyà i Rovira, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació; Joan Domènech Vilanova, director territorial de xarxes nord-est d’Amena; Cayetano Lluch, director general de Xarxa de Telefónica Móviles España; Miguel Ángel Alloza Guillén, director tècnic de Vodafone a Catalunya; i Manel Feu i Manso, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

La signatura d’aquests convenis s’emmarca dins del projecte Microcom, aprovat per acord de Govern d’1 d’agost de 2001. Aquest projecte es concreta en el disseny, l’elaboració i l’execució d’un pla d’actuació en matèria de tecnologies de la informació i xarxes de telecomunicació sobre la totalitat del territori català. L’objectiu final del pla d’actuació és que els ciutadans i les empreses de Catalunya tinguin accés a un servei de telecomunicacions més complert que l’Universal, que inclogui la telefonia bàsica (substitució de les línies TRAC), l’accés a internet (amb un estàndard mínim de qualitat), l’ampliació de la cobertura de telefonia mòbil i la recepció dels programes de ràdio i televisió de la Generalitat de Catalunya. L’execució efectiva i correcta d’aquest pla requereix una col·laboració intensa entre les diferents administracions (Generalitat, Consells Comarcals, Ajuntaments) i d’aquestes amb les operadores i els proveïdors d’infrastructures.

El desenvolupament del projecte s’articula en tres fases. La primera fase inclou l’elaboració d’estudis de detall a nivell comarcal de les actuals xarxes de telecomunicacions, així com de les deficiències del servei, amb l’objectiu de confeccionar mapes detallats i actualitzats dels serveis i infrastructures de telecomunicacions, i una caracterització geosocial dels diferents nuclis de població.

La segona implica l’execució de tres proves pilot d’abast comarcal i la valoració dels resultats obtinguts amb la intenció d’extreure conclusions i estudiar si són exportables a altres comarques del país, de manera que la planificació per a la posterior execució del pla d’actuació tingui unes bases realistes. Es va escollir una comarca de cadascuna de les tres zones territorials amb menys cobertura de serveis i infrastructures de telecomunicacions: a la Zona de Ponent, l’Alt Urgell; a les Comarques Centrals, el Solsonès; i a les Terres de l’Ebre, la Terra Alta. El conveni que la Generalitat de Catalunya ha signat amb les operadores de telefonia mòbil és el primer pas per assolir un dels objectius essencials de Microcom: l’ampliació de la cobertura de la telefonia mòbil. En aquesta etapa també es porta a terme l’ampliació de la cobertura del senyal de Televisió de Catalunya i ràdio, per tal de solucionar les deficiències detectades arreu del territori.

La darrera fase del projecte contempla el desenvolupament del pla estratègic integral de telecomunicacions per a Catalunya.

La col·laboració entre les diferents administracions i el sector privat

La Generalitat de Catalunya és conscient que la inversió privada pot no ser suficient per garantir el desplegament d’infrastructures de telecomunicacions a aquelles zones allunyades, amb poca població o amb una activitat econòmica reduïda. Per això, i en estreta col·laboració amb les altres administracions, locals i municipals, destina fons públics per evitar qualsevol forma de fractura digital, convidant i encoratjant la iniciativa privada a col·laborar també en aquest pla de consolidació de la societat de la informació arreu de Catalunya.

Els convenis que han estat signats amb Vodafone, Telefónica Móviles España i Amena són una bona mostra de l’esperit de cooperació i realisme en què es vol basar, perquè sigui realment efectiva, l’actuació a Catalunya en matèria de telecomunicacions i societat de la informació.

Els Consells Comarcals de les comarques objecte del conveni són responsables d’aconseguir la disponibilitat dels terrenys, que permetin la construcció dels centres emissors, així com les obres de construcció de la infrastructura d’accés rodat al terreny i de subministrament elèctric a peu de parcel·la.

La construcció de la infrastructura de telecomunicació, consistent en caseta, torre de suport i infrastructures elèctriques bàsiques, serà encarregada i subvencionada per la Generalitat de Catalunya, que gestionarà amb l’operadora corresponent la instal·lació de l’equipament necessari per donar el servei de telefonia mòbil. Els equipaments per al servei que hagin de bastir-se seran a càrrec de l’operadora. Finalment, la Generalitat de Catalunya coordinarà la tramitació i l’adequació de les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent establerta pels departaments de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques.

El resultat d’aquestes actuacions serà avaluat per estudiar la seva ampliació per altres zones de les comarques objecte del conveni i, així com a d’altres comarques de Catalunya. Aquests convenis són el primer pas del que segurament serà una fructífera col·laboració entre administracions i sector privat, amb l’objectiu comú de millorar els serveis i les infrastructures de telecomunicacions arreu de Catalunya.

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel. 93 363 83 60

comunicacio.stsi@correu.gencat.es