La Generalitat de Catalunya resol tancar les emissions de BTV a la zona del Vallés

query_builder   7 abril 2003 17:36

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya resol tancar les emissions de BTV a la zona del Vallés

Després de les informacions que s’han fet públiques aquest matí en relació al procediment sancionador incoat a BTV des de diferents àmbits, la Generalitat de Catalunya ha volgut fer públic, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, l’estat i situació concret referit aquest procés.

BTV té autorització administrativa per tal d’emetre al territori de Barcelona. Es evident que les ones traspassen sovint el terme municipal cap a municipis adjacents, però aquest és un fet normal degut a raons tècniques, llevat que produeixi interferències.

BTV va demanar a l’antiga Direcció General de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat de Catalunya una solució tècnica per cobrir deficiències de cobertura d’alguns barris de la ciutat que llinden amb el Besòs. La Direcció General de Radiodifusió i Televisió, entenent legítima la petició formulada, va cercar un canal suplementari, el 32, per a ser emès des d’un repetidor a instal·lar al Turó de Montcada.

El 6 de juny de 2002 es va detectar que BTV havia engegat un tercer canal, el 53, que emetia des de la Torre de Collserola en direcció al Vallès. És per això que, en data 12 de juliol de 2002, es va requerir a l’emissora per tal que procedís a la paralització de l’activitat radiodifussora televisiva que havia posat en marxa, perquè l’àmbit de cobertura del canal indicat tampoc corresponia amb el territori municipal de Barcelona. També es va detectar que es produïen, a més a més, interferències al programa d’Antena3TV a la població de Cerdanyola del Vallés.

Vist que es mantenien les emissions pel Canal 53, en data 2 d’octubre es va incoar un expedient sancionador sent la seva resolució una multa a la televisió local de 420.708,48€ i que ordenava també com a sanció accessòria el precinte dels transmissors que permeten l’emissió del Canal 53.

Cal remarcar que la resolució dictada NO CLAUSURA BTV, sinó que la sanciona i l’obliga a deixar d’emetre pel Canal 53 (únic objecte de la sanció) a traves del precinte dels equips que ho permeten, per tal de deixar de produir interferències i restablir la legalitat.

BTV emet ordinàriament a través del Canal 39 i per l’esmentat suplementari (C32), EMPARATS PER LA NORMATIVA VIGENT, i que no queden afectats per la instal·lació de la que s’ordena el precinte.

Això no obstant, el sistema de recursos establert a partir de la resolució del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, permet que l’empresa sancionada interposi:

 - Un recurs de reposició en el termini d’un mes

 - O alternativament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel. 93 363 83 60