El Govern obre el concurs pel subministrament i explotació d'una xarxa de telecomunicacions

query_builder   30 juliol 2003 13:36

event_note Nota de premsa

El Govern obre el concurs pel subministrament i explotació d'una xarxa de telecomunicacions

Catalunya esdevindrà el primer país a Europa en oferir cobertura de banda ampla a tota la població

El Govern de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha fet públic, avui, l’anunci de convocatòria del concurs públic, anunciat el passat mes de juny, per donar solucions d’accés ràpid a Internet a totes aquelles poblacions de Catalunya que no disposen de banda ampla, cobrint la demanda de servei de fins i tot cases rurals i empreses aïllades. Amb aquest concurs, Catalunya esdevindrà el primer país a Europa que facilita la connexió de banda ampla al 100% dels seus ciutadans, situant-se per sobre de Bèlgica, el país europeu que té actualment la major cobertura de banda ampla amb gairabé un 98%.

Amb aquest concurs públic, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació dóna una resposta eficaç a les necessitats de connectivitat que presenten els ciutadans que, per la seva ubicació en el territori, no poden accedir a d’altres solucions d’accés ràpid a Internet, bàsicament ADSL. Actualment no gaudeixen de cobertura del servei ADSL el 4,16% de la població (270.978 persones del total de 6.506.000 habitants a Catalunya), distribuïdes entre 1.963 nuclis de població.

El concurs públic obert pel Govern de la Generalitat de Catalunya permetrà l’adjudicació simultània de dos contractes per al subministrament i l’explotació d’una xarxa de telecomunicacions de titularitat pública que possibiliti l’aprovisionament del servei d’accés ràpid a Internet a les localitats de Catalunya on actualment no es disposa de cobertura d’ADSL, oferint un servei amb característiques de qualitat i preu similars a les del mateix servei amb ADSL. En aquest sentit, no es posa cap limitació a la solució o conjunt de solucions que els licitadors presentin per a la construcció de la xarxa.

La inversió màxima prevista per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació per a aquest concurs públic és de 10.350.000 €, iva inclós. A més el Govern té previst ampliar aquest pressupost amb altres iniciatives en base a les necessitats que es detectin a mida que es desplegui la xarxa. En aquest sentit, està previst que la xarxa de telecomunicacions de titularitat pública comenci a oferir servei a finals del 2003 i que estigui totalment finalitzada en el primer semestre del 2005.

Les empreses que vulguin presentar la seva oferta al concurs públic disposen d’un termini fins el proper 16 de setembre.

Precedents

Des de la seva creació, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat del la Informació a destinat nombrosos esforços per aconseguir que la banda ampla arribi al 100% de la població catalana, evitant així la temuda fractura digital i ajudant a assolir un dels reptes fonamentals del Pla eEurope 2005: assegurar la disponibilitat i la utilització generalitzades de xarxes de banda ampla a tota la Unió abans de 2005.

En línia amb aquests objectius s’han promogut diverses accions:

• Acord signat a l’octubre de 2000, Generalitat de Catalunya, Localret i Telefónica. Fites assolides al període 2001-2002:

- Un total de 689 municipis catalans, que representen el 97,3% de la població, estan connectats a la xarxa de fibra òptica.

- La cobertura del servei ADSL s’estén a 360 municipis, que representen el 94,5% de la població.

- El servei XDSI està disponible en 687 municipis, que representen el 98,7% de la població

• Acord signat al novembre de 2002 Generalitat de Catalunya, Localret i Telefónica per a l’extensió dels serveis de banda ampla de Telefónica a les zones de desenvolupament empresarial de Catalunya. Període de 2003:

- El nou conveni contempla que els serveis d’ADSL de gamma alta estiguin disponibles per al 97,5% de les empreses ubicades en zones de desenvolupament empresarial a Catalunya, mentre que el 99,4% podran accedir als serveis d’ADSL de gamma baixa. 

- Així mateix, aquest conveni preveu l’ampliació de la cobertura ADSL a 88 nous municipis, amb el que la cobertura total del servei ADSL assoliria el 95,74% de la població.

Informació del concurs públic al web del DURSI:

http://dursi.gencat.net/ca/se/licitacio_su_ctti_1_03.htm

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel.: 93 363 83 71/ 93 363 85 95 / 93 363 83 64

Correu electrònic: eroure@gencat.net; lgallo@gencat.net