El Govern ha acordat la concessió de la medalla i de la placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic a nou personalitats i a tres institucions.

query_builder   19 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat la concessió de la medalla i de la placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic a nou personalitats i a tres institucions.

El Govern acorda la concessió de la Medalla i de la Placa Narcís Monturiol a 7 personalitats i a 3 institucions.S’atorga la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic a les persones següents:- Francesc Xavier Avilés Puigvert (Director de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la mateixa Universitat. Per les seves contribucions científiques amb repercussió internacional en el camp de l’enginyeria de proteïnes,concretament en l’anàlisi de l’estructura i funció, i en el redisseny, de diverses proteases i inhibidors de proteases, algunes de les quals tenen gran importància biotecnològica i biomèdica. També, per la seva tasca en la refundació i potenciació de l’IBB).- Mercè Durfort i Coll (Catedràtica de Biologia Cel·lular de la Universitat de Barcelona. Per les seves aportacions en l’àmbit dels estudis ultraestructurals de la biologia de la reproducció d’invertebrats aquàtics i de les alteracions cel·lulars degudes al parasitisme en espècies de bivalves d’interès econòmic, així com per la seva dilatada trajectòria docent i la promoció que ha fet de les disciplines pròpies de l’àmbit de l’àrea de coneixement de la Biologia Cel·lular).- Fàtima Bosch Tubert (Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Autònoma de Barcelona i Directora en funcions del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica de la UAB. Per les seves contribucions científiques a l’estudi de la fisiopatologia de la diabetis mellitus en models animals transgènics i de la teràpia gènica per a aquesta malatia, i per la seva trajectòria de promoció de la recerca en el camp de la transferència gènica). - Josep Guarro Artigas (Catedràtic de Microbiologia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva continuada tasca de recerca en micologia mèdica i formadora de micòlegs catalans ha convertit al seu laboratori de la Facultat de Medicina de Reus en un centre de referència a nivell mundial en l’estudi de fongs microscòpics patògens i ambientals).- Abel Mariné Font (Catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Per les seves contribucions científiques en les ciències dels aliments i l’alimentació, en el si del Grup de Recerca d’Amines biògenes, Poliamines i Estabilitat d’aliments del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, i per les seves tasques de gestió de la recerca i de divulgació científica).- Andreu Ripoll Muntaner (Doctor enginyer politècnic, especialista en temes de l’exploració de l’espai. Fundador i primer director del European Astronaut Centre (EAC) a Colònia, després de participar en el programa Apol·lo de la NASA que va portar els primers homes a la Lluna. Fundador i primer director de la Estació de Seguiment de Satèl·lits de la Agència Europea de l’Espai (ESA). Premi Ramon Llull de les Ciències. És membre de l’Acadèmia d’Enginyeria i de la International Academy of Astronautics).- Xavier Vives Torrents (Professor d’Economia i Finances d’INSEAD, París, i Professor d’Investigació (en excedència) del CSIC. Per les seves contribucions científiques d’abast internacional en els camps de l’economia industrial, economia de la informació, i economia financera, i per la seva tasca com a promotor de la recerca en economia a Catalunya).S’atorga la placa Narcís Monturiol a les institucions següents:- Fundació La Marató de TV3 (Fundació creada l’any 1996 per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) amb la intenció de fomentar i promoure la recerca científica d’excel·lència i, al mateix temps, sensibilitzar la població sobre la importància de la investigació mèdica. L’objectiu s’aconsegueix fonamentalment mitjançant la recaptació de donacions a través del programa televisiu ’La Marató de TV3’, que ja ha celebrat la desena edició. En tot aquest temps s’han repartit més de 25,5 milions d’euros (més de 4.250 milions de pessetes) entre un total de 301 projectes de recerca, que es desenvolupen en 81 centres hospitalaris i/o universitaris. Més de 1.000 investigadors s’han beneficiat directament del suport econòmic per continuar portant a terme els seus estudis).- Centre de Visió per Computador (Per les seves contribucions científiques i tecnològiques en el camp de la Visió per Computador i per haver-se constituït en un model pioner d’organització de R+D que ha aconseguit ésser un referent internacional i que fa una transferència de tecnologia eficient cap a les empreses i cap a la societat en general).- Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA). (Consorci públic creat l’any 1991 per la Generalitat de Catalunya a través de la Fundació Catalana per a la Recerca, on participen a més totes les universitats públiques catalanes i el CSIC. El seu objectiu és gestionar un gran complex de sistemes de càlcul i de comu-nicacions per donar servei a la universitat i a la recerca, tot basant-se en tres eixos d’ac-tuació: els serveis de supercomputació, la gestió de l’Anella Científica i del CATNIX, i la difusió dels beneficis que aquestes tecnologies aporten al desenvolupament de la So-cietat de la Informació i al progrés del país).