El Govern acorda constituir la Fundació Privada Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).

query_builder   17 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda constituir la Fundació Privada Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).

Per tal de donar un nou impuls a les activitats de recerca, el Govern de la Generalitat va acordar el passat mes de setembre promoure la creació d’institucions de recerca, en col·laboració amb altres organitzacions públiques i privades.Una de les institucions que cal promoure és un centre de recerca en l’àmbit de les tecnologies de telecomunicacions, que reculli el potencial de recerca universitària i aprofiti l’estructura de formació d’enginyers i tècnics en telecomunicacions, així com també l’existència a Catalunya d’investigadors i tecnòlegs de reconegut prestigi en aquest àmbit.La creació del CTTC es justifica per un seguit de condicions que es donen a Catalunya com ara:- L’existència a Catalunya d’excel·lents centres de formació i de recerca, amb bons resultats pel que fa a la capacitació dels seus graduats i personal investigadors (UPC, La Salle, Centre Nacional de Microelectrònica).- Catalunya és líder en recerca en l’àrea de tecnologies de comunicacions mòbils, especials i òptiques.- A Catalunya hi ha encara poques empreses vinculades a la producció de béns d’equip en telecomunicacions. Gairebé tota l’activitat I+D desenvolupada a Catalunya es realitza en empreses de fora.- Necessitat de crear les condicions que facin possible l’aparició d’un sector econòmic relacionat amb les TIC, que pugui esdevenir un dels motors de l’economia catalana.- Necessitat de crear un referent de prestigi en el desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement.La Fundació Privada ’Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya’ (CTTC) tindrà per objecte:- L’impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d’alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de les telecomunicacions, potenciant grups de recerca d’excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquest àmbit.- Promoció, producció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologies de les telecomunicacions.- L’establiment de col·laboracions amb el sector públic i privat, facilitant el contacte entre la recerca bàsica i l’aplicada i actuant, quan correspongui, com a centre de transferència de tecnologia.- L’organització de trobades científiques nacionals i internacionals en el seu àmbit de recerca.En concret, i pel que fa a la seva relació amb l’entorn empresarial, cal tenir present que una de les seves finalitats és la de fomentar la consolidació a Catalunya d’un sector empresarial potent al voltant de la tecnologia de la informació i la comunicació.És per això que en el si de la Fundació es crearà el Consell Empresarial, com a òrgan de participació de les empreses col·laboradores del centre. Aquest Consell tindrà participació en el govern del centre per mitjà de la seva presència al Patronat de la Fundació.