Aprovat el III Pla de Recerca de Catalunya (2001/2004)

Incidirà especialment en els recursos humans i els centres de recerca

query_builder   6 febrer 2001 19:00

event_note Nota de premsa

Aprovat el III Pla de Recerca de Catalunya (2001/2004)

Incidirà especialment en els recursos humans i els centres de recerca

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el III Pla de Recerca de Catalunya (2001-2004), impulsat des de la CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica). Aquest Pla recull l’estratègia a desenvolupar per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’R+D durant els propers quatre anys. El III Pla de Recerca respon al consens actual sobre la necessitat d’una política de recerca que signifiqui un salt endavant en totes les seves dimensions: bàsica, aplicada, tecnològica i d’innovació. Amb l’actual marc jurídic, en què Catalunya no té traspassats els recursos per finançar la recerca, i tenint en compte la decisió de la Comissió Europea de tendir cap a un espai de recerca comú per a tota Europa, cal que la política de recerca que es dugui a terme a Catalunya estigui en estreta coordinació amb la política científica estatal i europea. I cal també, òbviament, coordinar les actuacions en R+D que duen a terme els diferents Departaments del Govern de la Generalitat, que és la funció que té encomanada la CIRIT. ObjectiusEls objectius generals del III Pla de Recerca són:- Impulsar el creixement i la qualitat del sistema català de ciència i tecnologia.- Potenciar els recursos humans destinats a R+D.- Promoure la internacionalització de la recerca que es fa a Catalunya.- Estimular una major implicació de les empreses catalanes en les activitats de recerca, desenvolupament i innovació.- Afavorir una millor gestió i difusió de les activitats de R+D.Aquests objectius genèrics giren al voltant de dos eixos fonamentals: recursos humans per una banda, i centres i grans instal·lacions de recerca per una altra.Pel que fa al primer d’aquests eixos, destaca la recent creació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que treballarà a favor de la incorporació d’investigadors formats a fora de Catalunya i d’investigadors de reconegut prestigi internacional. Les incorporacions que es faran mitjançant l’ICREA s’emmarquen en l’objectiu global d’incorporar un centenar d’investigadors cada any a l’àmbit públic de la recerca catalana, inclosos els qui ho faran via programes estatals.En referència als centres de recerca, l’objectiu és disposar de centres capacitats per entrar a les xarxes de centres europeus d’excel·lència. L’única manera de formar part d’aquestes xarxes és disposar a Catalunya de centres de qualitat que puguin actuar com a nusos. La biomedicina, la societat de la informació, les noves tecnologies i la supercomputació són alguns dels àmbits que mereixeran una dedicació especial.PressupostDes del punt de vista pressupostari, el repte és que la despesa en R+D en relació al PIB s’acosti el més ràpidament possible a la mitjana europea, que està al voltant de l’1.8%, quan el percentatge de Catalunya és de l’1.1% i a l’estat espanyol no arriba encara a l’1%. L’any 1999, la despesa global en R+D a Catalunya va ser de 187.976 MPTA (1.06% respecte al PIB), dels quals uns 47.500 MPTA corresponien a la Generalitat. Partint d’un hipotètic creixement anual del PIB del 5%, si es vol assolir l’objectiu d’arribar a l’1.4% de despesa en relació al PIB en finalitzar el III Pla, l’any 2004, caldria que la despesa global en R+D augmentés fins als 316.000 MPTA. Això implica un increment anual mitjà del 12.6%.El pressupost de recerca del DURSI per al 2001 és de 8.500 MPTA, amb un increment de 1.000 MPTA (un 13%) en relació a l’any 2000.InnovacióEn relació als dos plans de recerca anteriors, el tercer presenta una novetat important en el camp de la innovació. Perquè si bé és cert que la competitivitat internacional de Catalunya en el nou segle necessita d’una dinamització de les activitats de recerca i desenvolupament, també requereix una aposta decidida de les empreses catalanes en tot allò que signifiqui innovació tecnològica. Per això, aquest III Pla anirà acompanyat d’un Pla d’Innovació, gestionat pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme mitjançant el CIDEM.