La Generalitat aprova les mesures d'impacte ambiental de la variant de la Cellera de Ter a la C-63

query_builder   12 juny 2003 17:44

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova les mesures d'impacte ambiental de la variant de la Cellera de Ter a la C-63

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de les mesures correctores d’impacte ambiental de la variant de la Cellera de Ter (la Selva), a la carretera C-63, entre els punts quilomètrics 13,64 i 17. Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d’aquest any amb un termini d’execució de 2 mesos, té un pressupost de 102.000 EUR (17 MPTA).

Aquesta actuació és complementària de les obres de la variant de la Cellera de Ter que es van inaugurar el passat mes de març amb una inversió de 2,8 MEUR (465 MPTA).

Les obres consisteixen en l’adequació paisatgística i ambiental dels terrenys afectats per l’execució de les obres de la variant de la C-63, incloent la realització d’un estudi fònic i les mesures correctores d’apantallament acústic que d’ell se’n deriven.

D’aquesta manera, es donarà compliment a les mesures que s’assenyalen en la declaració d’impacte ambiental de l’estudi informatiu de la variant de la Cellera de Ter.

El primer pas serà l’estabilització i protecció dels talussos enfront l’erosió mitjançant plantacions i hidrosembres. A més dels talussos, es revegetaran zones planes i zones immediates a les obres de drenatge.

Tot això afavorirà la integració paisatgística del traçat mitjançant plantacions d’arbres i arbusts autòctons, és a dir, per a les tasques de restauració es faran servir tan sols espècies autòctones de la comarca de la Selva.

El projecte es completarà amb la col·locació de pantalles acústiques per reduir l’impacte sobre els habitatges o explotacions agropecuàries de la zona que es poguessin veure afectades.