La Generalitat aprova la millora de la T-350 a Santa Bàrbara (Montsià)

S'eixamplarà la carretera i es millorarà la rasant amb una inversió de prop de 500.000 EUR

query_builder   19 maig 2003 12:42

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la millora de la T-350 a Santa Bàrbara (Montsià)

S'eixamplarà la carretera i es millorarà la rasant amb una inversió de prop de 500.000 EUR

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte d’eixamplament i millora de rasant de la carretera T-350, entre els punts quilomètrics 0 i 0,5, a Santa Bàrbara (Montsià). Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d’aquest any amb un termini d’execució de 3 mesos, suposa una inversió de 486.000 EUR (81 MPTA).

L’obra s’emmarca en un tram de la carretera T-350 (de Santa Barbara a Amposta) que pertany al terme municipal de Santa Bàrbara.

En el tram projectat hi ha dos subtrams clarament diferenciats: del punt quilomètric 0 al 0,32, amb limitació de 50 km/h, i un tram no urbà, entre els punts quilomètrics 0,32 i 0,523.

Les obres inclouen les següents actuacions:

· L’enderroc del pont de l’antiga línia de ferrocarril de Tortosa a València, actualment fora de servei.

· L’eixamplament de la calçada de la carretera, per ambdós costats, fins a  aconseguir dos carrils de 3,5 m i dos vorals d’1,5 m.

· La millora de la rasant existent.

Aquesta actuació es completa amb la col·locació de barreres de seguretat metàl·liques, la millora del drenatge longitudinal i transversal, la renovació de la senyalització vertical i el repintat de les marques viàries.