La Generalitat aprova la 3a fase del desdoblament de la C-42 entre els enllaços de Campredó i l'Aldea

Continuen les obres de desdoblament de la carretera C-42 entre Tortosa i l'Aldea (Baix Ebre)

query_builder   30 gener 2003 15:54

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la 3a fase del desdoblament de la C-42 entre els enllaços de Campredó i l'Aldea

Continuen les obres de desdoblament de la carretera C-42 entre Tortosa i l'Aldea (Baix Ebre)

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha aprovat la 3a fase del projecte de desdoblament de la carretera C-42 entre els enllaços de Campredó i l’Aldea (d’accés a l’autopista A-7). Aquesta actuació suposa una inversió, per part de la Generalitat, de 13,75 MEUR (2.288 MPTA). Es preveu que les obres es licitin la setmana vinent i comencin el proper estiu.

Aquest projecte, que s’inclou en el programa d’actuació viària, té com a objectiu completar i millorar la xarxa de carreteres actualment en servei, i en concret el pla d’accessos al Delta de l’Ebre. Aquesta actuació suposarà una important millora de les comunicacions d’aquesta part del territori.

Aquesta actuació forma part de la continuació de les obres de la 2a fase (de la sortida de Tortosa fins a l’enllaç de Campredó) que estan actualment en execució amb un pressupost de 13,2 MEUR (2.196 MPTA) i que es preveu que s’acabin el proper mes de setembre.

 Amb la 3a fase, quedarà acabada la nova autovia entre Tortosa i l’Aldea a càrrec de la Generalitat.

Descripció de les obres

El desdoblament de l’actual carretera, per a convertir-la en una via preferent de dos carrils per sentit de circulació, segueix uns paràmetres de disseny on es contempla que la seva amplada total arribi als 20 m.

Aquesta amplada està dissenyada per a disposar d’una calçada de 4 carrils –dos per sentit- de 3,5 m d’amplada, amb voral interior d’1m, vorals exteriors d’1,5 m i una semimitjana de 0,5 m.

La longitud total del nou tram d’autovia és de 3,9 Km.

Les obres comencen al punt quilomètric 4,4, un cop es van tenir en compte un seguit de modificacions, com el desplaçament de l’enllaç de Camp-redó cap a Tortosa (uns 350 m), necessaris per millorar el servei que en el futur haurà de prestar aquesta infraestructura.

Des d’aquest nou emplaçament, la rotonda inferior permetrà connectar directament l’actual accés principal del Polígon industrial existent. Des del punt quilomètric 4,4 fins al 5,5 s’aprofita pràcticament tot el traçat actual, desdoblant per la seva esquerra.

Entre els punts quilomètrics 5,5 i 7,5, el nou traçat passa d’un costat a un altre de l’actual, millorant els radis de successius revolts en S. En aquest subtram es desvia el torrent de Roca Corba, mitjançant una secció en canal en paral·lel al tronc principal per la seva vora esquerra, ja que el seu cabal actual és afectat pel mateix en una longitud d’uns 300 m.

En aquest mateix subtram s’ha previst un enllaç que dona accés a l’abocador de Tortosa, amb el camí del Ranxero i amb el Parc Eòlic del Baix Ebre. Ja des de l’alçada del punt quilomètric 7,5 fins a la rotonda final, s’aprofita el traçat actual, desdoblant per la seva dreta.

 A la major part del tram s’han previst camins laterals de servei, a ambdós costats, units transversalment mitjançant la rotonda de l’enllaç de Camp-redó. També, i un cop dotada la traça de les corresponents vies de deceleració i acceleració, ha quedat incorporada l’Àrea de Servei existent al punt quilomètric 5,44.

El projecte es completa amb els elements de drenatges longitudinal i transversal, l’aplicació de les mesures d’impacte ambiental, barreres de seguretat i la senyalització vertical i horitzontal corresponent.