La Generalitat afirma que la C-31 no està catalogada com a autovia

query_builder   9 abril 2003 18:17

event_note Nota de premsa

La Generalitat afirma que la C-31 no està catalogada com a autovia

Des de la Direcció General de Carreteres s’assegura que tant la senyalització com els límits de velocitat són els adequats atès que la C-31 no està considerada una autovia.

Davant l’estudi presentat avui per la Fundació RACC on es conclou que la C-31 de Barcelona a Castelldefels hauria de estar senyalitzada com a carretera i no com autovia, la Generalitat de Catalunya afirma que aquesta via mai ha estat qualificada com a autovia ja que no s’ajusta als requisits tècnics necessaris fixats. Tot i que, històricament aquesta via ha estat popularment coneguda com a “autovia de Castelldefels”, des de la Direcció General de Carreteres s’assegura que la C-31 no es pot qualificar d’autovia ja que no reuneix totes les condicions que marca el reglament que són:

- tenir calçades separades,

- no tenir accessos directes a les propietats del costat

- i no tenir passos al mateix nivell.

L’únic tram d’aquesta via que acompleix aquests tres requisits és el que va des de l’aeroport fins a Barcelona, (sentit Barcelona) que està corresponentment senyalitzat com a autovia.

No existeix cap base legal per a qualificar la C-31 d’autovia, ja que contràriament al que afirma l’estudi presentat per la Fundació RACC, l’annex 1 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre en cap moment esmenta la C-31 com a autovia, i en canvi, sí esmenta l’autovia del Baix Llobregat (NII entre Martorell i Sant Vicenç dels Horts). És per això que accedint des de Barcelona per la Plaça Cerdà no hi ha cap indicació d’autovia perquè no ho és.

En aquest sentit, la Generalitat recorda que, tal i com va quedar palès en l’estudi que van realitzar conjuntament amb la Fundació RACC per a la reducció dels trams de concentració d’accident (TCA), existeixen un seguit de vies a la xarxa viària catalana que durant dècades han estat conegudes pels conductors com a autovies però tècnicament no es corresponen amb aquesta nomenclatura. És el cas de la popularment coneguda com “autovia de Castelldefels” però també succeeix amb la de l’Ametlla o la de Tarragona-Reus, entre d’altres. Conscients d’aquest problema, la Generalitat ja ha actuat darrerament reforçant i homogeneitzant la senyalització d’aquesta via, alhora que, des del Servei Català de Trànsit s’han instal·lat ràdars per fer un major control de la velocitat.

La Generalitat considera que totes les observacions de l’estudi es fonamenten sobre una base errònia, al considerar la C-31 com a autovia quan en realitat no ho és. Així, en la demanda que es fa de requalificar l’autovia com a carretera, la Generalitat considera que no és necessari ja que en cap moment s’ha qualificat la C-31 com a autovia. Pel que fa a l’obligatorietat de reduir la velocitat, la Generalitat recorda que en tota la C-31 la velocitat màxima indicada per la senyalització és de 100 km/h, i no de 120 km/h com correspondria en cas de ser considerada autovia.

Pel que fa a les crítiques sobre l’estat del manteniment de la via, la Generalitat recorda que la inversió mitjana anual en conservació ordinària de la carretera és de 511.000 EUR (85 MPTES). Les actuacions que es fan és de senyalització, manteniment de vorals, neteja de vegetació, repintar i reparar els danys del ferm. També cal recordar que fa dos anys es va construir un pas a diferent nivell a Gavà que va significar la millora dels accessos en aquest tram i la supressió dels dos últims girs a l’esquerra que encara hi havia en aquest tram. Aquesta actuació va comportar una inversió de 1,3 MEUR (225 MPTES).

Finalment, pel que fa a la recomanació de restringir l’entrada a vehicles no permesos en autovia, dir que al no ser autovia no es pot restringir el pas de cap vehicle i menys si no hi ha una alternativa viària possible.