Joaquim Nadal visita diferents actuacions del DPTOP al Ripollès

query_builder   11 agost 2004 11:00

event_note Nota de premsa

Joaquim Nadal visita diferents actuacions del DPTOP al Ripollès

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques , Joaquim Nadal, ha visitat avui, dimecres, 11 d’agost, diferents actuacions del Departament a la comarca del Ripollès. Nadal ha visitat la nova estació d’autobusos de Camprodon, les obres de millora de la carretera de Molló i el nou aparcament de Vallter 2000.

Nova estació d’autobusos a Camprodon

Als darrers 20 anys, la Generalitat ha construït una extensa xarxa d’estacions d’autobusos, amb més de 30 instal·lacions en servei i una inversió global d’uns 30 MEUR.  Aquest nivell d’actuació es troba molt proper als objectius plantejats en el Pla d’Estacions d’Autobusos on es preveia, d’una banda, que totes les capitals comarcals disposessin d’un equipament per a l’espera dels viatgers atenent al volum de serveis prestats i , d’altra, que totes les poblacions amb més de 50 serveis diaris tinguessin, així mateix, una estació-parada equipada. Aquest és el cas  de Camprodon, motiu pel qual s’ha construït la nova  parada que  va entrar en servei fa uns mesos.

L’estació

La nova estació d’autobusos està situada dins la zona sud-oest de Camprodon que dona accés al centre urbà pel camí Camp de la Vila. L’estació dóna servei a 5 línies de transport regular de viatgers per carretera que pertanyen a una mateixa empresa concessionària (TEISA). També acull el transport discrecional que tingui com a destinació Camprodon. La construcció de l’estació ha tingut un pressupost de 342.596 €.  

Principals objectius

-         Ordenar  l’accés a la nova terminal dels autobusos de línia regular així com els turístics, permetent la parada de 4 autobusos.

-         Possibilitar l’accés a través del nou parc i també l’accés a través de l’estructura viària urbana existent i de nova creació (ctra. de Sant Joan i passeig de la Muralla) ampliant les possibilitats dels circuits d’accés a l’estació.

 -         Ordenar el programa propi de la nova terminal: sala exterior i marquesina, sala interior, serveis, magatzem, sala per a la          instal·lació d’una estació transformadora així com també definir la imatge d’aquest nou edifici. 

Característiques 

-         Superfície d’actuació: 1.000 m2

-         Edifici terminal: 34 m2

-         Marquesina: 30 m2

-         Andana amb capacitat per a 4 autobusos.

-         2 Places d’aparcament autobusos.

-         Edifici energèticament sostenible. Calefacció.

-         Aparcament de bicicletes.

Estació d’autobusos de Camprodon

Carretera de Molló 

La carretera C-38 o carretera de Molló constitueix una comunicació transfronterera de titularitat de la Generalitat, que d’acord amb el Pla de Carreteres s’assigna  a la xarxa bàsica.

Així doncs, s’escau el condicionament de la C-38 en tot el seu recorregut des Sant Pau de Segúries a  Camprodon i de Camprodon fins a Molló i a la frontera francesa, al Coll d’Ares. Cal adaptar la carretera existent als paràmetres previstos a la planificació, que estableix una secció transversal de 8 metres formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 metres. 

A la carretera C-38 entre Camprodon i Molló s’han de distingir dos trams: 

El tram condicionat recentment que va de la intersecció d’accés a Beget fins a la rotonda d’accés a Molló, d’uns 4,3 km de longitud. Les obres es van iniciar al setembre de l’any passat i ha suposat una inversió de 2,55 MEUR.   Recentment s’ha iniciat la redacció del projecte constructiu corresponent al condicionament del tram  de Camprodon fins a la intersecció d’accés a Beget i Rocabruna. Aquest tram té uns 2,4 km de longitud i està sense condicionar, amb una amplada variable entre els 5,3 i els 6 metres. Es preveu que la obra tindrà un cost d’entre els 1,5 i els 2 MEUR,

Descripció de les obres

Les obres executades han tingut com objecte el condicionament de la carretera C-38 entre Camprodon i Molló en diversos trams amb un traçat que estava molt encaixat a mig vessant i amb una calçada que tenia 5 metres d’amplada. La carretera en aquests trams és paral·lela al riu Ritort pel marge dret aigües avall, i té molts revolts per superar els desnivells de la zona. Concretament, s’han condicionat un total de 3.338 metres dividits en 3 trams.

El condicionament ha consistit, bàsicament, en l’eixamplament de la plataforma, la millora de l’estat del paviment existent, així com del drenatge, i la instal·lació de les barreres de seguretat i la senyalització adient. 

L’eixamplament dels 3 trams esmentats s’ha fet per disposar d’una nova secció  formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 metres, que és la mateixa secció dels trams que ja s’havien condicionat anteriorment.  

L’eixamplament s’ha realitzat, en general, cap al costat muntanya del traçat mitjançant excavació en alguns trams en roca. En un tram d’uns 50 metres s’han contingut les terres mitjançant un mur de formigó armat. A les zones de desmunt s’ha construït, al peu de talús, una cuneta de recollida d’aigües d’1,5 metres d’amplada.

La millora del paviment ha consistit en diferents actuacions entre les que destaquen el reforç sobre la carretera actual i el fressat i sanejament de flonjalls.

Pel que fa al drenatge, s’han ampliat diverses obres de drenatge i ponts existents, i també s’han construït altres obres noves per garantir el desguàs de les rieres i torrents existents. S’ha executat un pas de fauna mitjançant un calaix de formigó armat que alhora fa també la funció d’obra de drenatge. Cal destacar també l’ampliació del pont de l’Avellaneda i del pont de la Font del Ferro.

Al llarg de tota l’obra s’ha realitzat la senyalització vertical i horitzontal així com la instal·lació de barreres de seguretat per tal de garantir una circulació fluïda i segura.

També s’han portat a terme diverses actuacions necessàries per tal de reduir l’impacte de l’obra sobre l’entorn com la revegetació de talussos mitjançant hidrosembra, així com l‘estesa de terra vegetal en diversos punts adjacents al traçat. 

Pròximes actuacions: Sant Pau de Segúries i Camprodon

També s’ha previst actuar a la mateixa carretera C-38 en el tram que va de Sant Pau de Segúries a Camprodon. Aquest tram ja va ser condicionat. Tanmateix, falta per construir la variant de Sant Pau de Segúries i també cal eliminar dos revolts corresponents als encreuaments sobre el riu Ter situats entre Sant Pau de Segúries i Camprodon.

Actualment ja estan adjudicades les obres d’eliminació del revolt situat a Camprodon al pas de la carretera sobre el Riu Ter. El pressupost de la millora és d’1,91 MEUR i les obres s’iniciaran el proper mes d’octubre. 

A banda, s’ha iniciat recentment la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la variant de Sant Pau de Segúries que té una previsió de cost de 3,6 MEUR.

Condicionament carretera de Molló

Aparcament de Vallter 2000

Una de les actuacions que ha executat aquest Departament per la millora dels accessos a les estacions d’esquí ha estat la construcció d’aparcaments. És el cas de l’estació de Vallter 2000 situada al terme municipal de Setcases al Ripollès.

El nou aparcament té una capacitat d’unes 200 places per vehicles i autobusos. Les obres de construcció de l’aparcament es van iniciar a principis de l’any passat i s’han acabat el mes de juny. El cost de les obres ha estat 1,2 MEUR.

Les obres fetes han consistit bàsicament en la construcció d’una zona d’aparcament situada a la sortida del telecadira Enric Planella. Com a actuacions necessàries per construir l’aparcament s’ha fet una canalització del riu Ter en un tram d’uns 65 metres, s’ha executat tot el drenatge de la zona i s’han fet les obres de senyalització i col·locació de barreres de seguretat i la hidrosembra de talussos.

L’aparcament construït s’ha fet en tres zones. La més extensa està situada a l’est, entre el riu Ter i la carretera d’accés a Vallter 2000. Aquesta zona té un pendent del 3,2%. Una altra zona se situa al nord i finalment, la zona situada a l’oest, correspon a la sortida del telecadira, on ja hi havia anteriorment un aparcament. Aquestes dues zones tenen un pendent del 8%.