Entra en servei el carril bus a la intersecció de la C-17/N-150 a Montcada i Reixac

query_builder   23 agost 2004 11:00

event_note Nota de premsa

Entra en servei el carril bus a la intersecció de la C-17/N-150 a Montcada i Reixac

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha posat en servei el carril bus de la intersecció de la C-17 i la N-150  a Montcada i Reixac. Aquesta actuació suposarà una millora per als usuaris del transport públic de viatgers per carretera ja que s’escurça la durada del viatge en estalviar temps en la incorporació a la C-17 i, a més, sense perjudicar el transport privat. L’obra ha suposat una inversió de 750.000 euros.

La priorització dels autobusos en l’ús de la xarxa viària

La velocitat comercial és un paràmetre clau per al servei de transport regular. D’una banda, té una incidència directa en el cost del servei i de l’altra, d’ella depèn un factor important de la qualitat del servei com és la durada del viatge. Estudis realitzats mostren com la velocitat comercial dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera està molt per sota de la dels serveis ferroviaris regionals i de rodalies i també de la dels viatges en vehicle privat. Per tant, qualsevol actuació que afavoreixi la velocitat comercial dels serveis és una eina important per millorar la seva qualitat i explotació econòmica.

Descripció del projecte

L’objectiu d’aquesta actuació és l’augment de la capacitat de la intersecció a nivell que hi ha a l’encreuament entre les carreteres C-17 (antiga N-152) i N-150 i per l’accés a Montcada i Reixac, mitjançant la creació de carrils addicionals per als moviments en tots dos sentits entre Barcelona i Ripollet.

L’augment de la capacitat de la intersecció consisteix bàsicament en canviar la funcionalitat dels carrils actuals, de forma que en la calçada de la carretera C-17 procedent de Barcelona, els dos carrils interiors siguin de gir a l’esquerra, l’exterior sigui de sortida cap a Montcada i Reixac i els dos centrals continuïn sobre la mateixa C-17.

En el sentit contrari, des de la N-150 en direcció Barcelona, l’ampliació ha consistit en afegir un carril bus amb senyalització semafòrica independent uns cent metres abans de la intersecció fins a connectar amb la C-17, ja en paral·lel, durant uns 80 metres. En aquesta zona, ha calgut suportar el carril bus, en part, mitjançant una estructura en voladís sobre la línia fèrria existent.

També s’ha condicionat el paviment del pas inferior de Can Cuiàs que hauran d’utilitzar els vehicles que sortint de la benzinera vulguin incorporar-se a la C-17 sentit Barcelona.

L’obra entra avui en servei. La senyalització semafòrica del carril bus estarà en fase de proves durant unes setmanes per tal d’optimitzar el seu funcionament.