El secretari de Planificació Territorial, Pere Torres, inaugura l'exposició itinerant La Ciutat Nova a Lleida

query_builder   6 febrer 2003 10:57

event_note Nota de premsa

El secretari de Planificació Territorial, Pere Torres, inaugura l'exposició itinerant La Ciutat Nova a Lleida

El secretari de Planificació Territorial, Pere Torres, ha inaugurat avui l’exposició itinerant La ciutat nova. L’acció pública en el creixement urbà a Catalunya 1980-2002, en la seva arribada a Lleida. L’exposició, promoguda pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes, pretén explicar les actuacions que al llarg de 22 anys ha dut a terme l’Institut Català del Sòl (INCASOL) en el camp del planejament, la gestió i la urbanització de nous sectors edificables a les ciutats de Catalunya.

Des de 1980 a 2002 l’INCASOL ha dut a terme un total de 570 actuacions, amb una inversió de 1.050 MEUR. i una superfície urbanitzada de més de 5.000 hectàrees. D’aquestes 570 actuacions, 304 són residencials, i d’aquestes, 152 ja es donen per acabades i les 152 restants estan en diferents fases d’execució.

L’exposició s’ha estructurat en quatre nivells de presentació, utilitzant quatre suports físics o digitals diferents, un per cada nivell de presentació.

- El primer nivell anomenat “Globalitat” explica el valor quantitatiu i de distribució en el territori de l’actuació urbanística sobre el territori català.

- El segon nivell anomenat “Individualitat” explica una a una totes i cadascuna de les actuacions desenvolupades.

- El tercer nivell “Sistema urbà” explica la ubicació de les actuacions en raó a diferents factors que justifiquen el seu emplaçament.

- L’últim nivell “Identitat” vol explicar amb detall els criteris d’actuació i els principis que conformen les actuacions realitzades alhora que incorpora una mirada cap el futur.

L’exposició compta amb un suport digital amb canons i pantalles que projecten plànols, esquemes, quadres numèrics, fotografies aèries i diferents imatges captades a les diferents actuacions que ha dut a terme l’INCASOL durant 22 anys. Tota la informació de l’exposició es recull en un llibre catàleg que s’edita en català.

ACTIVITAT DE SÒL.

Nombre d’actuacions residencials de l’Incasòl (1980-2002)

Nombre TOTAL d’actuacions 304

Actuacions acabades 152

Superfície urbanitzada 1.686 Ha.

Dades sobre totes les execucions, les acabades i les que estan en diferents fases d’execució, tant en actuacions residencials com industrials:

Superfície urbanitzada destinada a espais públics: 2.411 Ha.

Habitatges potencials de les actuacions acabades: 55.029

 - Més del 50% de la superfície de les actuacions residencials són zones verdes, equipaments i carrers. A les actuacions industrials, és més del 40% la superfície destinada a espai públic.

- La longitud total dels carrers de les actuacions realitzades equivaldria a una carretera que unís Barcelona i París.

- Les zones verdes urbanitzades equivalen a 280 vegades la superfície de la Plaça Catalunya o 1.120 vegades la superfície d’una illa de l’eixample de Barcelona.

- La superfície destinada a equipaments públics equival a 300 camps de futbol, tan grans com el camp del Barça.

- A les actuacions residencials s’han pogut fer més de 55.000 habitatges, equivalents al total de ciutats tan grans com Sabadell o Terrassa.

- A les actuacions industrials s’han instal·lat 2.000 empreses.

- Les superfícies industrials permeten induir la creació d’uns 100.000 llocs de treball.