El reglament de desenvolupament de la Llei d'Urbanisme aprovat avui fomenta la participació ciutadana i el respecte mediambiental

query_builder   4 novembre 2003 14:36

event_note Nota de premsa

El reglament de desenvolupament de la Llei d'Urbanisme aprovat avui fomenta la participació ciutadana i el respecte mediambiental

El Govern català ha aprovat avui el Reglament parcial de la llei d’Urbanisme per tal de desenvolupar i aplicar aquesta normativa que regula aspectes com el règim jurídic del sòl, el planejament i la gestió urbanístics, els instruments de política de sòl i habitatge, la intervenció en l’ús del sòl i l’edificació o la protecció de la legalitat urbanística, entre altres.

Un dels elements que cal destacar és el foment de la participació pública en els procediments urbanístics que s’articularà a través d’un Programa de participació ciutadana de caràcter obligatori en tot procés d’implantació o revisió dels plans. Aquesta mesura té l’objectiu de garantir i fomentar la participació.

 

També cal remarcar que el reglament especifica quina ha de ser la documentació ambiental a incloure en els plans urbanístics i la corresponent a les obres d’urbanització bàsiques i a les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública.

 

El decret també regula les modificacions de plans urbanístics que comportin un increment d’espai edificable, així com de les reserves per a equipaments i espais lliures derivats d’aquestes modificacions. També regula amb precisió les construccions i activitats a implantar en el sòl no urbanitzable.

 

A més, el reglament regula detalladament, entre altres qüestions, la gestió urbanística, dels diferents tipus d’actuació, l’execució dels àmbits declarats sectors d’urbanització prioritària, l’ocupació directa, les entitats urbanístiques col·laboradores, el registre municipal de solars sense edificar, els drets de tempteig i retracta i la protecció de la legalitat urbanística.

 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya va ser aprovada pel Parlament de Catalunya 14 maig del 2002 amb un ampli consens.