El conseller Puig inaugura el nou sector residencial Cap Roig de l'Ampolla

query_builder   30 maig 2003 14:07

event_note Nota de premsa

El conseller Puig inaugura el nou sector residencial Cap Roig de l'Ampolla

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha inaugurat aquest matí el nou sector residencial Cap Roig a l’Ampolla. Aquest sector, promogut per l’Institut Català del Sòl, té una superfície de prop de 23 hectàrees, amb capacitat per a 344 habitatges potencials, i ha requerit una inversió de 3,2 MEUR.

El sector està situat al nord-est del nucli urbà de l’Ampolla entre la via del ferrocarril Barcelona-València, el barranc Cala Maria, la urbanització Cap Roig i el golf de Sant Jordi. El seu desenvolupament permetrà el creixement ordenat del municipi a més d’aportar sòl residencial llest per edificar i consolidar la trama urbana de la urbanització apropant-la al nucli urbà de l’Ampolla.

L’actuació s’ha desenvolupat pel sistema de cooperació i ha tingut un cost de 3,2 MEUR, dels quals l’Institut Català del Sòl n’ha invertit un total 1,65 MEUR (0,80 MEUR en l’adquisició i gestió dels terrenys, i 0,85 MEUR en la urbanització, corresponents al 35,34 % de la seva participació). La resta han estat aportats per la resta de propietaris privats. Del total d’habitatges de la promoció, 140 corresponen a l’Institut Català del Sòl. D’aquests, 26 seran unifamiliars i 114 seran plurifamiliars.

DADES GENERALS

Vialitat       31.949 m2 

Unifamiliars entre mitgeres  68.822 m2

Equipaments  12.630 m2 

Plurifamiliars        18.500 m2

Zones verdes      76.417 m2 

Verd privat       10.324 m2

Riera   11.109 m2

Sòl d’ús públic              132.105 m2 

Sòl d’ús privat        97.646 m2

Superfície total  229.751 m2

Habitatges potencials 344

Donada la topografia dels terrenys s’ha tingut especial cura en protegir el front marítim, les rieres i els murs de pedra que formen una imatge característica de la zona. Amb aquest objectiu es vol crear un paisatge urbà molt pla, amb habitatges unifamiliars i plurifamiliars de poca alçada, distribuir les parcel.les de manera que es puguin conservar en els patis i zones verdes els murs de pedra i crear una xarxa de camins peatonals en forma de pinta seguint la línia de la costa.

L’Institut Català del Sòl iniciarà la primera setmana de juny les obres de les zones verdes del sector, que tenen un cost de 0,48 MEUR. Aquestes estan distribuïdes en dos àmbits ben diferenciats: d’una banda, la plaça i d’altra, el parc, amb els espais costers i el barranc de la Cala Maria.

A la plaça, el projecte deixa intacte un rectangle conservant els seus murs de pedra, les oliveres i la prada. En el parc, la intervenció pretén conservar el paisatge natural i agrícola i alhora evitar la seva degradació per l’abandonament de l’activitat agrícola dels darrers anys. Per aconseguir-ho es faran tot un seguit d’actuacions com reconstruir aquells murs que per la seva singularitat o situació ho demanen, donar un nou ús a les terrasses agrícoles com a petits miradors, zones d’estada i camins d’accés a la platja des del sector, i la neteja forestal mitjançant una aclarida selectiva.

A més d’haver urbanitzat aquest nou sector, l’Institut Català del Sòl hi construirà dues promocions amb un total de 44 habitatges de protecció oficial. Una de les promocions tindrà 24 habitatges que es destinaran a lloguer per a joves. Es preveu que l’obra es pugui iniciar el proper mes de setembre amb un pressupost de 1,1 MEUR.

L’altra promoció tindrà 20 habitatges que seran adjudicats com habitatges amb protecció oficial de compra venda, preferentment a famílies joves amb residència habitual i permanent, o bé amb lloc de treball al municipi de l’Ampolla. L’obra té un pressupost de 0,9 MEUR i es preveu que s’iniciï el mes d’abril de l’any vinent.