El Govern ha acordat encarregar la formulació del Pla territorial de les Comarques Centrals al Departament de Política Territorial i Obres Públiques a través de la Secretaria per a la Planificació Territorial

query_builder   22 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat encarregar la formulació del Pla territorial de les Comarques Centrals al Departament de Política Territorial i Obres Públiques a través de la Secretaria per a la Planificació Territorial

Aquest Decret té per objecte regular el procediment d’elaboració i tramitació del Pla territorial de les Comarques Centrals, que comprèn les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès.Mitjançant aquest Decret es determina el procés d’elaboració i tramitació del Pla, integrant en aquest procés les administracions i organismes implicats en actuacions amb incidència en el territori, a la vegada que s’articula un tràmit d’informació pública i la consideració de les entitats locals afectades.Es contempla la constitució de comissions tècniques en un àrea sectorial amb representants de les administracions implicades.També es podrà constituir un consell social consultiu per a cada subàmbit del qual en formaran part representants de les institucions i les organitzacions socials més representatives amb la finalitat d’exposar les inquietuds i les propostes que puguin sorgir de la societat civil.L’aprovació definitiva correspondrà al Govern de la Generalitat de Catalunya.El Pla serà una guia per a les administracions actuants al territori i proposarà un conjunt ampli de propostes establint les directrius de caràcter general i específic que responguin a un model territorial vàlid per a la realitat socioeconòmica i geogràfica d’aquestes comarques.