El Govern aprova el Projecte de llei de creació d'Infrastructures Ferroviàries de Catalunya.

query_builder   26 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de creació d'Infrastructures Ferroviàries de Catalunya.

La importància que comporta la gestió de les infrastructures directament lligades a la política de transport ferroviari fa necessari un tractament unificat de totes elles. No tan sols respecte a las ja construïdes, sinó respecte de les que en el futur, i en compliment de les polítiques de transport que s’adoptin, s’hagin de construir.La construcció de les esmentades infrastructures és una part de la política de gestió del transport ferroviari, que s’ha de complementar necessàriament amb actuacions tendents a la seva conservació, així com a la contínua modernització, adaptacions tècniques i, sobretot, per garantir la rendibilitat de la seva administració i gestió.Aquesta exigència fa recomanable la creació d’un ens que tingui per objecte primordial la construcció, conservació, manteniment i gestió de les citades infrastructures, centralitzant, per tal d’assolir un més elevat nivell d’eficàcia, les actuacions que, competència de la Generalitat de Catalunya, estan directament o indirectament relacionades amb la política de transport ferroviari.S’atribueix a l’esmentat ens la facultat ja no tan sols de construir i conservar les infrastructures, sinó, i el que és fonamental, la seva administració amb la finalitat d’assolir el més alt nivell de rendibilitat.A més, d’aquesta manera s’avança en la línia de les directrius comunitàries de separació entre construcció i gestió d’infrastructures ferroviàries, d’una banda, i explotació dels serveis de transport per Ferrocarril, per l’altra.És per tot això que el Govern acorda el Projecte de llei de creació d’Infrastructures Ferroviàries de Catalunya, amb la finalitat de construir les infrastructures de transport ferroviari competència de la Generalitat de Catalunya que el Govern li encomani i per a la seva conservació i gestió, com també de les ja construïdes que el Govern li adscrigui.