El Govern aprova el Pla Director d'Infraestructures de transport públic col·lectiu 2001-2010 de la Regió Metropolitana de Barcelona.

query_builder   25 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Director d'Infraestructures de transport públic col·lectiu 2001-2010 de la Regió Metropolitana de Barcelona.

L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport, es va crear el 19 de març de 1997, sent un dels seus objectius fundacionals la planificació d’infraestructures de transport públic col·lectiu en l’horitzó temporal de deu anys i específicament l’elaboració dels instruments de la planificació concertada de totes les xarxes d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona. Des de l’any 1998 s’ha portat a terme aquesta línia d’actuació fonamental per a l’ATM i, de forma paral·lela, s’està treballant en la planificació de serveis amb la qual es completarà la Planificació del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu a la RMB.El Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI) aprovat recull la necessitat d’infraestructures de transport públic col·lectiu detectada per les Administracions Consorciades i aquelles plantejades per la resta d’Ajuntaments, particulars i altres institucions, en el període d’informació pública del segon semestre de l’any passat, i que han pogut ser assumides en el marc del PDI aprovat.El PDI aprovat ha estat consensuat entre totes les Institucions i partits polítics, en el marc de consens i coordinació de les actuacions en transport públic que es dóna a l’ATM i recull tot un conjunt d’actuacions que han de revolucionar el transport públic en l’àmbit de la RMB. Dins del Programa d’ampliació de xarxa cal destacar:- La nova línia 9 de metro, sent el seu principal objectiu la cobertura de territori d’alta densitat de mobilitat que es desenvolupa en la part alta de Barcelona i Barcelonès, així com incrementar l’efecte xarxa amb 14 nous intercanviadors, permetent la connexió amb totes les línies de Metro, FGC i Rodalies Renfe. Aquesta línia de 41,4 km de longitud i 43 estacions permetrà donar servei a 90 milions de viatges anuals.- Reintroducció del tramvia a l’àrea de Barcelona, un tramvia modern, ecològic, fiable i segur. La introducció d’un tramvia modern suposa disposar d’un nou mitjà de transport de capacitat intermèdia i poder donar una resposta de qualitat a demandes de transport en àrees de densitat mitjana. - Nova línia 12: Castelldefels ’ Sant Boi ’ Sarrià que ha de permetre la connexió dels municipis del Delta del Llobregat amb els de la resta de la comarca del Baix Llobregat (marge dreta i marge esquerra) i la connexió amb Barcelona a l’intercanviador de Sarrià de la línia 9, i amb els municipis del Vallès amb FGC.Un programa molt important del PDI és el que fa referència a la modernització i millora de la xarxa actual, que va des d’actuacions que permetran una major permeabilitat de la xarxa (noves estacions) com actuacions destinades a millorar la qualitat i confort del servei actualment ofertat. Cal destacar tot el programa de renovació de flota i l’adequació de les estacions per a persones amb mobilitat reduïda.Per altra banda, el PDI recull una proposta molt potent del servei que ha de prestar Rodalies Renfe a l’àrea de Barcelona, que permetrà una major integració dels serveis de Rodalies amb la resta de modes de transport del sistema metropolità de transport públic, millorant la cobertura territorial i accessibilitat de la xarxa ferroviària.En el seu conjunt el PDI suposa un volum d’inversió de 7.295,75 milions d’euros per actuacions en 283km de xarxa ferroviària (ferrocarril, metro i tramvia), 235 noves unitats de material mòbil (trens i tramvies), 231 noves estacions o baixadors que permetran captar una demanda diària de 810.000 viatges/dia. Finalment cal destacar un conjunt d’actuacions que es troben ja en fase d’execució o avançada licitació: - Línia 9: adjudicat el projecte i obres d’infraestructura i estacions en el tram Sagrera Meridiana ’ Can Zam / Gorg; adjudicada la redacció dels projectes constructius i l’estudi d’impacte ambiental en els trams Aeroport ’ Parc Logístic ’ Zona Universitària ’ Sagrera Meridiana; adjudicades les obres del túnel Sagrera Meridiana ’ Parc Logístic; i en licitació la redacció de projectes sectorials d’ascensors, escales mecàniques i sistemes de peatge. Està previst que abans que finalitzi l’any seran licitats tots els trams de la línia, inclòs el tram de l’Aeroport.- Tramvia: es troba ja adjudicat i en fase d’execució el tramvia Diagonal ’ Baix Llobregat i en fase de licitació i immediata adjudicació el tramvia Glòries ’ Besòs. - Línia 5: licitada l’obra del perllongament del tram Horta ’ Vall d’Hebron. - Metro lleuger Can Cuyàs: es troba ja adjudicat i en fase d’execució, està prevista l’entrada en servei l’any vinent.- Adjudicada la conversió de la Línia 4 en Línia 2 en el tram La Pau ’ Pep Ventura. I un seguit d’altres actuacions de noves estacions a la xarxa existent, modernització i intercanviadors. Tot aquest conjunt d’obres licitades o ja en fase d’execució comporten que en el moment d’aprovació d’aquest Pla, el 40% del seu import es troba ja compromès pressupostàriament.