El Consell Executiu acorda autoritzar la participació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, en la Fundació Rego

query_builder   9 gener 2001 17:00

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu acorda autoritzar la participació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, en la Fundació Rego

La Generalitat de Catalunya, dins de les competències que li corresponen en matèria aeroportuària i en matèria universitària, manifesta el seu interès en participar, en qualitat de Patró, en la Fundació Rego.Las finalitats de la fundació es centren, bàsicament, en la creació de la Universitat Internacional de l’Aire i de l’Espai, com a organisme universitari que, amb seu a Reus, pugui impartir les disciplines que, d’alguna manera, incideixen en les professions aeronàutiques i, especialment, les relacionades amb la professió de pilot.El primer compromís que va assolir la Generalitat va ser l’any 1999 en que va elaborar i dotar el projecte d’un Pla d’Estudis que permeti donar un correcte contingut acadèmic (actualment tramés a la Direcció general d’Universitats) per tal de poder dur a terme diplomatures i llicenciatures de pilots.Aquesta Fundació va ser creada al 1997, per l’Ajuntament de reus i l’associació Espanyola de Pilots de Línies Aéries. A finals del 2000, s’han adherit al projecte "Desarrollo Aeronáutico del Mediterráneo", un conjunt d’empreses que s’han compromés a fer aportacions econòmiques.