Tarragona tindrà el primer "túnel de vent" ambiental de tot l'Estat, una instal·lació per a l'estudi de l'erosió del sòl i de la capa límit atmosfèrica

query_builder   9 juliol 2003 17:41

event_note Nota de premsa

Tarragona tindrà el primer "túnel de vent" ambiental de tot l'Estat, una instal·lació per a l'estudi de l'erosió del sòl i de la capa límit atmosfèrica

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Lluís Arola, i el director del Grup de Recerca de Fenòmens de Transport de la URV, Francesc Giralt, han presentat aquesta tarda el projecte del primer túnel de vent ambiental de tot l’Estat, fruit del conveni signat a finals de l’any passat per construir i operar el túnel per a l’Estudi de l’Erosió del Sòl i de la Capa Límit Atmosfèrica a Tarragona (EESCLAT), amb la finalitat, entre d’altres, de determinar experimentalment la dispersió de contaminants a l’atmosfera (emissions i immissions) en entorns geogràfics determinats, l’erosió de sòls a través de les interaccions entre les partícules i l’aire, i els efectes sobre l’entorn de la interacció del vent amb l’obra pública, com ara edificis, ponts i viaductes.

El procediment del túnel del vent consisteix, bàsicament, a realitzar una maqueta a escala d’un model i sotmetre-la a un raig de vent produït per turbines, per simular que la maqueta pateix les condicions reals de forces, velocitat i pressió a les que es trobarà sotmesa a la realitat. El procés que comporta el funcionament del túnel del vent es tracta informàticament per guardar i analitzar les dades obtingudes.

 

Cal destacar que en tot l’estat espanyol no es disposa actualment d’instal·lacions específicament dissenyades per estudiar les interaccions entre l’aire i el sòl en la capa propera a la superfície de la terra (uns 2.000 metres), les quals són importants per tal de concebre i aplicar estratègies de vigilància, previsió i control de la qualitat de l’aire, així com per avaluar l’impacte d‘activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera. Actualment, el túnel de vent de Tarragona està en procés de fabricació al Canadà.

L’emplaçament d’aquesta instal·lació a Tarragona es justifica pel fet del seu fort creixement i la seva situació estratègica atractiva pels negocis, a banda de ser un equipament que ampliarà els existents i millorarà els coneixements que s’apliquen per a la vigilància, previsió i control de la contaminació atmosfèrica a la a zona.

D’entre els objectius del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, hi figuren els de la vigilància, la previsió i el control de la qualitat de l’aire així com la formulació i la gestió dels plans i programes sobre protecció de l’ambient atmosfèric, fet que inclou la formulació de programes operatius sobre la prevenció i el control integrats de la contaminació i disposar d’informació i fomentar la recerca.

La Universitat Rovira i Virgili, té entre els seus objectius prioritaris el d’estimular la creació, el desenvolupament i la transmissió de la ciència, de la tècnica i de la cultura, mitjançant la recerca i la crítica. Una de les seves línies d’actuació és la de fer recerca i desenvolupament en l’àmbit de les ciències i les tecnologies ambientals. Disposa d’un equip investigador format per professors experts en sistemes aerodinàmics i amb una gran experiència de recerca sobre experimentació i computació de la dispersió de contaminants en l’ambient atmosfèric.

El cost total de la instal·lació i de les actuacions previstes serà de 428.762 €, que es finançaran entre el Departament de Medi Ambient, que hi aportarà 222.733 € durant els tres anys de durada del conveni,  i la Universitat Rovira i Virgili.