Signatura d'un conveni amb la Federació Catalana de Caça

query_builder   9 maig 2003 17:40

event_note Nota de premsa

Signatura d'un conveni amb la Federació Catalana de Caça

Es tracta d’una sèrie d’actuacions per millorar les pràctiques ambientals de la caça Es podran gestionar correctament les poblacions de conills de bosc o perdius de Catalunya

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, i el president de la Federació Catalana de Caça (FCC), Antoni Quer, han signat a Cerdanyola del Vallès, un conveni de col·laboració, en virtut del qual es desenvoluparan diversos programes i actuacions encaminats a millorar l’ordenació, la seguretat i la racionalitat de  l’aprofitament cinegètic en les àrees privades de caça de Catalunya.

El conveni signat inclou també la preservació i la conservació de la fauna cinegètica i la mateixa formació dels caçadors. Amb la finalitat d’aconseguir tots els objectius reflexats en el conveni, el Departament de Medi Ambient i la FCC formalitzaran els corresponents protocols per cada anualitat durant el període 2003-2006.

Les actuacions a realitzar que s’han formalitzat amb la signatura d’aquest conveni  són les següents:

 Elaboració d’un estudi sobre la situació, població, evolució i millora de l’aprofitament cinegètic ordenat i sostenible de les principals espècies de caça menor a Catalunya.

 Actuacions en les àrees de caça de Catalunya encaminades a l’execució i correcta gestió de les poblacions de conill de bosc, perdiu roja i perdiu xerra.

 Elaboració d’un estudi de l’evolució, seguiment i migració dels estornells i tords a Catalunya.

 Realització d’accions encaminades a potenciar i divulgar entre els associats de la FCC llicències, permisos de caça i informació per a la correcta pràctica ambiental  de la caça.

 Activitats encaminades a la implementació i la divulgació del Pla Estratègic de la Caça a Catalunya, prestant una atenció especial a la formació per assegurar la correcta aptitud dels nous caçadors catalans.

 Realització d’un programa d’actuacions encaminat al foment d’una alternativa al plom en les activitats de caça, especialment en les zones humides.

 Formació dels caçadors i divulgació dels conceptes de gestió i millora de les practiques relacionades amb la conservació del medi ambient.

 Estudis sobre l’evolució i seguiment de les poblacions d’animals salvatges de caça major a partir de les captures anuals.

 Organització i realització de jornades tècniques i seminaris de formació i preparació dels caçadors catalans abans de l’inici de la temporada en el període 2004-2006.

El Departament de Medi Ambient i la Federació Catalana de Caça volen participar conjuntament en el progrés i el desenvolupament de la societat millorant la gestió de la caça i  l’acostament entre caçadors i ciutadans en general.