Projecte de decret pel qual es regula els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador.

query_builder   5 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

Projecte de decret pel qual es regula els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador.

Les associacions de protecció i defensa dels animals, associacions altruistes i sense finalitat de lucre, són el camí per a aconseguir l’adquisició dels hàbits socials per a la defensa dels animals, i poden i han d’ésser unes col·laboradores immillorables de l’Administració per tal de perseguir conductes prohibides per la Llei, atès que és clar que no serviria de res l’establiment d’un seguit de disposicions normatives protectores si aquestes no van acompanyades de la reacció corresponent en cas d’incompliment.Per aquest motiu, l’any 1998 es va establir per llei que aquestes associacions tindran la consideració d’interessades en els procediments sancionadors, reconeixent així la capacitat d’intervenció en aquests, de conformitat al que establís el corresponent reglament, en matèria de protecció i defensa dels animals.Així doncs, el decret aprovat avui té per objecte la regulació de les condicions de participació d’aquestes entitats en el procés sancionador per infracció a les normes de protecció dels animals. Així, aquestes entitats tindran la consideració d’interessades en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat la compareixença en l’expedient sancionador. Aquestes actuacions hauran d’anar a càrrec de la persona que sigui la seva legítima representant o per persona designada a l’efecte.Cal destacar que les associacions de protecció i defensa dels animals tindran els següents drets:- conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació del procediment sancionador.- formular al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol fase del procediment sancionador anterior al tràmit d’audiència.- proposar les proves que considerin necessàries per a la resolució del procediment sancionador.