Presentació del projecte Interreg III A 'Pirineus mediterranis, la muntanya que uneix', liderat per Medi Ambient

query_builder   20 febrer 2003 14:26

event_note Nota de premsa

Presentació del projecte Interreg III A 'Pirineus mediterranis, la muntanya que uneix', liderat per Medi Ambient

 La gestió i la planificació concertada de la muntanya fronterera entre l’Alt Empordà i el Departament francès dels Pirineus Orientals, i la implicació dels agents, eixos bàsics del projecte El desenvolupament del projecte suposarà la inversió de 902.000 € al territori transfronterer, amb una aportació FEDER per a Catalunya de 251.000€

Aquest matí, el director general de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient, Jordi Sala, ha presentat a La Jonquera el projecte Interreg III-A “Pirineus mediterranis, la muntanya que uneix”. Aquest projecte es va configurar l’any 2001, amb la iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya i de la Regió del Languedoc Roussillon.

L’objectiu del projecte és la potenciació d’un marc de diàleg transfronterer que permeti aplicar les diferents eines de planificació i gestió concertades i sostenibles dels Pirineus mediterranis. El límit fronterer ha accentuat les diferències de caràcter físic i biològic entre el vessant sud i el nord, tot conformant realitats i tendències diverses per a una mateixa unitat. Conscients dels efectes naturals, socials, econòmics i ambiental que té la frontera i en la línia de recuperar la concertació i la cohesió socioeconòmica, tot preservant els valors ecològics d’aquesta zona, la Generalitat de Catalunya i la Regió del Languedoc-Roussillon van considerar el programa Interreg III A una oportunitat per potenciar la recuperació de la identitat comuna.

El passat dia 13 de març de 2002, es va obrir la convocatòria per a la presentació de projectes a la iniciativa comunitària Interreg III A. Aquest programa de la Unió Europea te com a objectiu bàsic promoure i cofinançar accions de cooperació dels agents socio-econòmics entre els estats per realitzar projectes comuns en la zona transfronterera. El projecte “Pirineus mediterranis; la muntanya que uneix”, inclou part del territori dels NUTS III Pirineus Orientals i Girona. Tanmateix, l’àmbit territorial no era l’única de les demandes exigides per a poder optar a les ajudes de l’Interreg III A, sinó que els projectes presentats havien de complir les mesures del Programa Operatiu Interreg III A (França-Espanya) 2000-2006.

Les mesures incloses aquest Programa són:

1. Els espais naturals comuns: coneixement, valorització, gestió concertada i prevenció de riscos,

2. Promoure un desenvolupament urbà i rural de qualitat i millorar el marc de vida de la zona transfronterera,

3. Millorar el transport i les infrastructures d’interès transfronterer,

4. Assegurar el desenvolupament de l’economia turística,

5. Millorar la qualitat y la valorització dels productes locals,

6. Promoure la creació, el desenvolupament, el traspàs d’empreses i d’activitats d’interès transfronterer,

7. Promoure la investigació i la transferència de tecnologia,

8. Promoure i desenvolupar les formacions comunes,

9. Desenvolupar i utilitzar instruments comuns en temes d’ocupació, formació, sanitat, igualtat d’oportunitats entre homes i dones i integració social,

10. Promoure i desenvolupar accions culturals comunes i el multiculturalisme.

El setembre de l’any 2002 es va presentar el projecte al programa d’iniciativa comunitària Interreg III A. A finals d’aquest mateix any, l’Autoritat de Gestió va informar al Departament de Medi Ambient, com a cap de fila del projecte, de l’aprovació d’aquest. L’objectiu bàsic del projecte “Pirineus mediterranis; la muntanya que uneix” és aconseguir una planificació i gestió concertada a l’àmbit d’actuació, tenint en compte els valors naturals, així com les característiques econòmiques i socials de la zona. Aquesta gestió concertada garantirà el desenvolupament sostenible i equilibrat de les dues vessants dels Pirineus més orientals. Tanmateix, per a la consecució d’aquest objectiu final en primer lloc cal conèixer la situació actual de gestió i planificació tant dels espais naturals, com de les activitats que es desenvolupen. Per a la realització d’aquest estudi de diagnòstic, es fa necessària la implicació de tots els agents que tenen una participació directa o indirecta en el procés de transformació i canvi del territori.

Els socis que formen part del projecte són cinc, tres francesos i dos catalans. Per la part catalana hi figuren el Departament de Medi Ambient i el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, que participa a través de la Direcció General de Turisme. El Departament de Medi Ambient, a part de ser soci del projecte, és el cap de fila, és a dir l’intermediari únic entre l’administració de la Unió Europea i la resta de socis. Per part de la Regió del Languedoc–Roussillon seran tres els socis inclosos en el projecte, l’Office National des Forêts, el Centre National de la Recherche Scientifique, i el Syndicat Intercommunal Pour la Sauvegarde et le Développement du Massif des Alberes. La Regió del Languedoc- Rosselló, tot i no ser sòcia del projecte, participarà com a coordinadora dels socis de la regió.

Àmbit d’actuació

 L’àmbit d’actuació del projecte és l’ocupat pels últims massissos de la serralada pirinenca fins a l’arribada a la mar Mediterrània. Inclosos en aquest àmbit es troben espais naturals d’un gran interès natural, que en molts casos es troben protegits, com són el massís de l’Albera, el Parc Natural del Cap de Creus , la Reserva de la Massana i les Salines. En total, el territori ocupa una superfície de 125.000 ha que es troben repartides a parts iguals entre ambdues regions frontereres. Així doncs, la superfície ocupada a la banda catalana és de 65. 000 ha (52% del territori del projecte), i en el cas de la Regió del Languedoc- Roussillon, la superfície ocupada és de 60.000 ha, que correspon al 48 % restant del territori.

Accions a desenvolupar

Les accions que es desenvoluparan en el marc d’aquest projecte es poden agrupar en tres grans temes:

 Accions de planificació. Les accions de planificació van dirigides a aconseguir, a través de quatre accions, un diagnòstic de tot el territori i la posterior planificació. El Pla de gestió serà un pla consensuat pels agents que intervenen en tot l’àmbit territorial.

 Accions demostratives. Les accions demostratives es centren en dos àmbits concrets, el litoral i el forestal. El desenvolupament d’aquestes accions posarà en pràctica el Pla de Gestió realitzat amb anterioritat.

 Accions divulgatives. Les accions divulgatives tenen com a objectiu principal la sensibilització de la població envers els valors naturals i ecològics d’aquest espai, a la vegada que potenciaran el desenvolupament sostenible de la zona a través d’una guia ecoturística.

Coordinació del treball

El desenvolupament d’aquest projecte exigeix un important esforç de coordinació amb els diferents membres i entitats sòcies. És per aquest motiu que s’han creat diferents grups de treball. Cadascun d’aquests grups s’encarregarà del desenvolupament d’unes accions en concret, tot i que la comunicació i interacció entre aquests serà fluïda. Tanmateix, el grup de treball transfronterer serà l’encarregat de coordinar i supervisar el desenvolupament de les accions realitzades pels altres dos grups.

Pressupost

El pressupost previst per al desenvolupament total del projecte ascendeix a 902.000 €. Aquesta inversió es reparteix entre tots els socis de la manera següent: La Generalitat de Catalunya, a través dels dos Departaments que hi participen, invertirà en el projecte 502.000 €. El 50% del cost final del projecte serà finançat per part del Fons Europeu FEDER. Aquest import ascendeix a 451.000€.