Medi Ambient promou un col·lector d'aigües salobres de la conca del Besòs

La qualitat del riu millorarà sensiblement i també la dels seus aqüífers

query_builder   4 abril 2003 12:24

event_note Nota de premsa

Medi Ambient promou un col·lector d'aigües salobres de la conca del Besòs

La qualitat del riu millorarà sensiblement i també la dels seus aqüífers

El riu Besós recull en la seva conca les aigües que desguassen un gran nombre d’indústries amb altes concentracions de sals (bàsicament clorurs, sulfats i nitrats). Per aquest motiu, el Departament de Medi Ambient promou la construcció d’un col·lector a través del qual es faran arribar aquestes aigües directament a la depuradora de Sant Adrià de Besòs i, d’aquí al mar, amb la qual cosa es reduirà el contingut de sals de les aigües del riu i de les que arriben a les depuradores de La Garriga, Granollers, Montcada, La Llagosta i Montornès. La capacitat del col·lector prevista és de 9,0Hm3/any.

El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials (PSARI) considera necessària l’evacuació al mar dels abocaments amb concentracions elevades de sals que són intractables en els sistemes de sanejament urbà, fan perdre eficiència en els processos de depuració biològica i no permeten una adequada reutilització de l’aigua depurada.

En primer lloc, la disminució de sals al riu Besós i, indirectament, en els seus aqüífers, suposarà una millora del medi receptor. En segon lloc, la menor recepció de càrregues de sal a les aigües que arriben a la depuradores de La Garriga, Granollers, Montcada, La Llagosta i Montornès permetrà millorar el seu funcionament i augmentar el potencial de reutilització de les aigües tractades.

Els cabals salins que arribaran a través del col·lector seran tractats a la depuradora de Sant Adrià del Besós, situada al tram final del riu.

Aquesta obra constarà de ramals i escomeses que connecten els abocaments industrials al col·lector. Dels 258 establiments que tenen abocaments amb salinitat elevada, per criteris de proximitat, n’han estat seleccionats 149. La càrrega abocada per aquests 149 establiments és de 15,2 tones/any de clorurs, 3,9 tones/any de sulfats i 0,3 tones/any de nitrats, equivalents al 66% de la conductivitat elèctrica de la càrrega salina de tota la conca.

Un element substancial del projecte que s’ha acordat promoure al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua és l’implementació d’un sistema de telecontrol que permeti disposar de les dades de cabal i qualitat en continu.

La gestió del col·lector es formalitzarà a través d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Entitat Metropolitana, el Consorci per la Defensa del Besós i els usuaris promotors.