Medi Ambient aprova el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Castell-Cap Roig

query_builder   27 juny 2003 13:37

event_note Nota de premsa

Medi Ambient aprova el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Castell-Cap Roig

 El pla comprèn una superfície total de 1.106 hectàrees L’objectiu és la preservació dels sistemes naturals terrestres i marins de l’espai, ordenar els usos i les activitats humanes i programar les actuacions necessàries per fomentar la restauració i recuperació dels sistemes naturals degradats La Generalitat hi aportarà 300.000 €, a banda d’inversions per a projectes específics

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui la resolució per la qual s’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Castell-Cap Roig, als termes municipals de Mont-ras, Palafrugell i Palamós.

L’àmbit del Pla especial correspon  l’espai del PEIN Castell-Cap Roig, d’acord amb la delimitació indicativa establerta mitjançant la Modificació del PEIN 5 (2001) que va aprovar-se amb Decret 23/2003, de 21 de gener. Comprèn una superfície total de 1.105,63 ha, de les quals 427,95 ha corresponen a l’àmbit terrestre i 677,68 ha a l’àmbit marí.

MUNICIPIS Superfície       municipal (ha) Superfície inclosa en l’espai (ha) % respecte el total  municipal % respecte el total terrestre del Pla especial

Mont-ras 1.231,00 219,31 17,82 51,25

Palamós 1.399,00 195,35 13,96 45,65

Palafrugell 2.689,00 13,29 0,49 3,11

TOTAL 5.319,00 427,95 8,05 100,00

Els objectius d’aquest Pla especial són la preservació dels sistemes naturals terrestres i marins de l’espai, dels valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels elements d’interès cultural que conté i del seu paisatge; ordenar els usos i les activitats humanes i assegurar el desenvolupament de les activitats tradicionals de forma compatible amb l’objectiu anterior; i programar les actuacions necessàries que han de ser assumides per l’administració per fomentar la restauració i recuperació dels sistemes naturals degradats i establir mesures de gestió específiques dels recursos naturals i d’ordenació dels usos públics.

D’aquesta manera, el Pla permetrà protegir els elements d’interès geològic, i particularment les geomorfologies costaneres i els afloraments característics de l’espai (La Roja, Cala Estreta, Penya-segats de Cap Roig, Cap de Planes, etc). També es podran adoptar mesures de caràcter general per a la protecció de les comunitats naturals i de les espècies de flora i fauna d’interès rellevant en l’àmbit del Pla (vegetació de penya-segats, alguers de posidònia, precoral·lígen i coral·lígen a les Illes Formigues, nidificació del gavià argentat, presència del corb marí gros, xatrac, etc). Es protegiran de forma especial els ambients amb presència de comunitats naturals d’especial interès, com són les comunitats de limonium, fonoll marí i les comunitats de rereduna.

Està previst establir directrius de prevenció dels incendis forestals i de restauració de les àrees afectades per incendis, a més d’ ordenar l’ús públic i les activitats de lleure que es desenvolupen a l’espai, per tal que siguin compatibles amb la conservació global de l’espai natural.

S’establiran directrius per a l’aprofitament forestal, de forma compatible amb el manteniment d’un estat de conservació favorable dels sistemes naturals protegits, i en relació amb els usos residencials que es desenvolupen a l’espai per tal que s’ajustin als objectius de protecció establerts. Es protegirà el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l’espai (Poblat ibèric de Punta de Castell, Castell de Cap Roig, Jardí botànic de Cap Roig, Mas de Puig Palau, Estudi de Josep Maria Sert, etc), i es promourà l’obtenció de les dades necessàries per a l’ordenació de l’aprofitament dels recursos marins i assolir l’establiment de les figures de protecció i dels convenis de col·laboració interadministrativa necessaris per a la seva gestió.

El Pla especial inclou un conjunt d’accions a desplegar en 8 anys. Els organismes competents poden executar directament les actuacions o col·laborar tècnicament i econòmicament amb l’administració local, estatal, les entitats i els propietaris amb competències o interessos dins l’àmbit del Pla. La despesa avaluada pel que fa actuacions a càrrec de la Generalitat és d’uns 300.000 €, a banda d’inversions que caldrà valorar amb projectes específics, com ara la millora del camí de ronda entre Castell i Cala Senia. Entre d’altres, les actuacions són les següents:

 GESTIÓ DEL MEDI NATURAL TERRESTRE

 Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per a les finques adquirides pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Paratge de Castell).

 Pla de Prevenció d’Incendis (PPI).

 Regeneració de la riera d’Aubi.

 Catalogació d’elements d’interès geològic.

 GESTIÓ DEL MEDI MARÍ

 Estudi preliminar per al seguiment de la biodiversitat marina.

 Abalissament i senyalització de l’àmbit marí de l’espai.

 Promoció de la Reserva de les Illes Formigues (amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació).

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES I ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC

 Rehabilitació del Mas Sert per a l’ús públic.

 Senyalització de l’espai i creació d’itineraris pedestres

 Ordenació del trànsit i l’aparcament de platja de Castell (amb el Ministeri de Medi Ambient)

 Mesures per a la integració ecològica i paisatgística dels tancaments de les finques privades.

 Mesures per a la integració ecològica i paisatgística de les línies elèctriques dins l’espai.

 Millora del camí de ronda (amb el Ministeri de Medi Ambient).

A partir d’avui, s’obre el tràmit d’informació pública de la resolució durant el termini d’un mes.