Les pluges caigudes les últimes hores a Catalunya no provoquen danys greus

query_builder   4 desembre 2003 19:44

event_note Nota de premsa

Les pluges caigudes les últimes hores a Catalunya no provoquen danys greus

Les comarques gironines han estat les més afectades sobretot el tram final del riu Ter i la capçalera del Fluvià A primera hora del matí s’han desbordat alguns rius i rieres ocasionant inundacions en un càmping i en una hípica

El Departament de Medi Ambient ha valorat els danys ocasionats en les darreres hores a conseqüència de les fortes pluges bàsicament a les comarques gironines. Com a fets més destacats cal remarcar que a Bàscara s’ha negat una hípica a conseqüència de la crescuda del baix Fluvià, a Sant Feliu de Pallerols s’ha desbordat el Brugent afectant uns vivers que hi havia al costat i a la part baixa del Fluvià s’ha inundant uns 30 centímetres un càmping. Tots aquests danys han estat menors i en cap cas s’han produït pèrdues importants.

Amb motiu de les pluges persistents al llarg d’aquest dimecres en el sector nord-est  de Catalunya el Departament de Medi Ambient, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat, al llarg del dia, un desplegament de seguiment.

Les precipitacions acumulades en 24 hores han estat de 90 mm, al tram final de l’eix del riu Ter; a la zona de capçalera del riu Fluvià, d’uns 70 mm, i a la divisòria d’aquesta conca amb la del riu Ter amb precipitacions acumulades de fins a 100 mm. La situació de major risc s’ha donat al Fluvià però no ha estat possible cap maniobra de regulació perquè no hi ha embassaments a la conca.

El Fluvià

S’ha generat una important crescuda a la part alta de la conca. De fet l’estació d’aforament d’Olot ha estat superada pel nivell del riu entre les 5:00 i les 9:00 hores amb alçades superiors als 2,50 m.

La propagació d’aquesta crescuda juntament amb les importants aportacions dels rius Llierca i Ser han generat una avinguda que a Esponellà ha provocat alçades superiors als 6,00 m a les 8:00 hores d’avui, ha provocat el desbordament de la llera a l’alçada de Garrigàs.

El Ter

S’han observat cabals importants tant a la conca alta com a la part baixa. Els cabals de la conca alta han estat recollits pels embassaments. Les puntes de cabal enregistrades a les Masies de Roda (Osona) han arribat a més de 600 m3/s. Aquests cabals no han provocat cap dany.

L’augment del nivell del riu a la conca baixa del Ter ha estat motivada per les aportacions dels seus afluents: la riera de Llèmena, la riera d’Osor, el Terri i l’Onyar. No s’ha realitzat cap desembassament extraordinari. Els nivells enregistrats al Pont de la Barca, presa de Colomers i Torroella de Montgrí de 1.90, 2.05 i 3,00 metres respectivament.

A la part baixa s’han observat camps inundats. Aquesta inundació ha afectat trams d’algunes carreteres locals obligant a talls per part dels mossos. Val a dir que aquestes inundacions no han estat provocades pel desbordament del riu sinó més aviat per la insuficiència de drenatge dels terrenys colindants a aquestes vies.

El Llobregat

S’han produït aportacions notables a la part alta de la conca amb aportacions de més de 100 m3/s a l’embassament de La Baells.

EMBASSAMENTS

Boadella

Sense cap incidència remarcable.

Sau i Susqueda

S’ha enregistrat un significatiu increment en els volums embassats per aquest sistema, amb cabals d’entrada superiors als 700 m3/s. El volum emmagatzemat fins ara és d’uns 26 hm3 la qual cosa ha suposat un increment de les reserves del 6,5% . Actualment el sistema està operant al 90 % de la seva capacitat. El cabal de sortida des de Susqueda és de 80 m3/s coincidint amb la màxima capacitat de turbinació de la seva Central Hidroelèctrica:

A les 12:00 hores s’ha iniciat el transvasament d’aigua des de Sau cap a Susqueda en previsió dels volums que encara pot aportar el riu Ter, els quals s’estimen de l’ordre dels gestionats fins ara. El cabal transvasat és de 180 m3/s,  60 m3/s a través de la Central Hidroelèctrica de Sau i 120 m3/s a través dels dos desguassos de fons  del marge esquerra.

Val a dir que el volum total de l’avinguda es podrà gestionar sense haver de desembassar aigua del sistema però probablement serà necessari incrementar els cabals de transvasament entre els embassaments i mantenir les sortides actuals de Susqueda.

La Baells

L’embassament de La Baells ha estat el que ha experimentat un increment més importants de les seves reserves 4,5 hm3, i opera actualment a un 89% de la seva capacitat; mentrestant  els ubicats al riu Cardener (La Llosa i Sant Ponç) han embassat de l’ordre d’uns 1,5 hm3 i operen al 78 i 56% de la seva capacitat respectivament.

Cronologia del dia 4 de desembre de 2003

8:30h.

Donades les darreres pluges que han anat caient durant la nit, es dóna ordres als inspectors de la Unitat d’Inspecció de Girona que facin una avaluació de l’estat dels rius a les conques del Ter, Fluvià i Muga. Tots els inspectors es desplacen a la seva zona d’actuació per a fer una valoració de la situació actual i dels possibles danys causats.

Paral·lelament el responsable d’hidrologia de guàrdia comunica a la Unitat de Guàrdies i Emergències que la situació ja està a la baixa donat que no plou i les previsions són que no plogui més. Que pel que fa a possibles riscos hidrològics no cal que es desplaci cap inspector a cap punt crític.

8:45h.

Alt Ter: el Ter a Ripoll ja està de baixa.

Ter mig: a Roda de Ter està, segons el llindar de l’estació d’aforament, en situació d’alerta i continua pujant (1,82 m).

Susqueda comença a desembassar 80 m3/s més del seu cabal habitual. Cal estar alerta aigües avall del Pasteral, i fins a mar.

9:00h.

Fluvià: a Olot el riu també està de baixa, 2,95 m, tot i que a la nit han arribat als 3,2 metres d’alçada a l’estació d’aforament.  A Esponellà s’ha assolit una cota màxima de 6 m i també està a la baixa, a 5,4 metres.

Es dona ordre que es controli la part baixa del Fluvià: St. Miquel de Fluvià, Torroella de Fluvià i St. Pere Pescador.

10:00h.

Baix Fluvià: a Bàscara s’ha negat una hípica. Tot i així la punta d’aigua encara no ha arribat a la part baixa.

Ter Mig: es rep l’avís d’un possible desbordament del Brugent  a St. Feliu de Pallerols. L’inspector es desplaça al lloc notificant: el desbordament es cert, pel seu marge dret, afectant uns vivers del costat del riu: l’aigua s’ha endut uns arbres i el sistema de reg dels vivers.

El rec del Molí o canal de Sentmenat ha desbordat. S’inspecciona la zona.

12:00h.

Fluvià: St. Pere Pescador té risc potencial d’inundar-se. La cota de resguard es troba encara a 1,5 metres de dalt però va pujant el nivell. Un inspector dóna ordres de desallotjar a uns vianants situats a la Gola del Fluvià mentre l’altre inspector es desplaça a l’Ajuntament per avisar del perill. Donat que no hi ha llevantada el riu és capaç de desguassar perfectament cap a mar, cosa que afavoreix la possibilitat que no s’inundi la població. Es proposa la possibilitat de sobrevolar la zona però el temps no és prou bo per fer-ho.

Ter mig: es rep l’avís dels Mossos d’Esquadra que la riera de St. Martí Vell baixa amb molt cabal i molts sòlids. L’inspector ho inspecciona i notifica que no hi ha perill de desbordament.

13:00h.

Fluvià: continua pujant a St. Pere Pescador. Es resta a l’espera.

Ter mig: es dóna ordre de trencar el mur del reg del Molí a l’alçada de Jafre i reconduir les aigües cap al Ter donat que s’ha inundat la població de Verges. Aquestes operacions faran drenar millor les aigües i baixar el nivell del reg. El reg Madral (surt del reg del Molí a Bellcaire d’Empordà)  també ha desbordat, impedint el drenatge cap el Ter.

Fluvià: el càmping situat a la part baixa del Fluvià s’ha inundat uns 30-40 cm a l’igual que unes cases situades igualment a la part baixa. Es mantenen els inspectors a l’espera.

15:00h.

Fluvià: la bocana del riu ha obert tota la barrera cap a mar, fent que baixi el nivell del riu. A St. Pere Pescador encara no ha començat a baixar.

16:00h.

Fluvià: el riu ja està de baixada. Comença la davallada a St. Pere Pescador, amb uns 40 cm per sota de la cota màxima assolida.

Ter mig i baix: un cop trencat el mur del reg del Molí es comencen a notar els efectes de davallada del nivell del reg. Verges encara continua alt. A Torroella de Montgrí comença a descendir lleugerament la cota màxima assolida.

El Daró també va de davallada.

Muga: es desplaça l’inspector cap a Peralada on hi ha una mota del riu que cal refer per impedir possibles desbordaments si es decideix desembassar la Muga a Boadella.

El Departament de Medi Ambient ha valorat els danys ocasionats en les darreres hores a conseqüència de les fortes pluges bàsicament a les comarques gironines. Com a fets més destacats cal remarcar que a Bàscara s’ha negat una hípica a conseqüència de la crescuda del baix Fluvià, a Sant Feliu de Pallerols s’ha desbordat el Brugent afectant uns vivers que hi havia al costat i a la part baixa del Fluvià s’ha inundant uns 30 centímetres un càmping. Tots aquests danys han estat menors i en cap cas s’han produït pèrdues importants.

Amb motiu de les pluges persistents al llarg d’aquest dimecres en el sector nord-est  de Catalunya el Departament de Medi Ambient, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat, al llarg del dia, un desplegament de seguiment.

Les precipitacions acumulades en 24 hores han estat de 90 mm, al tram final de l’eix del riu Ter; a la zona de capçalera del riu Fluvià, d’uns 70 mm, i a la divisòria d’aquesta conca amb la del riu Ter amb precipitacions acumulades de fins a 100 mm. La situació de major risc s’ha donat al Fluvià però no ha estat possible cap maniobra de regulació perquè no hi ha embassaments a la conca.

El Fluvià

S’ha generat una important crescuda a la part alta de la conca. De fet l’estació d’aforament d’Olot ha estat superada pel nivell del riu entre les 5:00 i les 9:00 hores amb alçades superiors als 2,50 m.

La propagació d’aquesta crescuda juntament amb les importants aportacions dels rius Llierca i Ser han generat una avinguda que a Esponellà ha provocat alçades superiors als 6,00 m a les 8:00 hores d’avui, ha provocat el desbordament de la llera a l’alçada de Garrigàs.

El Ter

S’han observat cabals importants tant a la conca alta com a la part baixa. Els cabals de la conca alta han estat recollits pels embassaments. Les puntes de cabal enregistrades a les Masies de Roda (Osona) han arribat a més de 600 m3/s. Aquests cabals no han provocat cap dany.

L’augment del nivell del riu a la conca baixa del Ter ha estat motivada per les aportacions dels seus afluents: la riera de Llèmena, la riera d’Osor, el Terri i l’Onyar. No s’ha realitzat cap desembassament extraordinari. Els nivells enregistrats al Pont de la Barca, presa de Colomers i Torroella de Montgrí de 1.90, 2.05 i 3,00 metres respectivament.

A la part baixa s’han observat camps inundats. Aquesta inundació ha afectat trams d’algunes carreteres locals obligant a talls per part dels mossos. Val a dir que aquestes inundacions no han estat provocades pel desbordament del riu sinó més aviat per la insuficiència de drenatge dels terrenys colindants a aquestes vies.

El Llobregat

S’han produït aportacions notables a la part alta de la conca amb aportacions de més de 100 m3/s a l’embassament de La Baells.

EMBASSAMENTS

Boadella

Sense cap incidència remarcable.

Sau i Susqueda

S’ha enregistrat un significatiu increment en els volums embassats per aquest sistema, amb cabals d’entrada superiors als 700 m3/s. El volum emmagatzemat fins ara és d’uns 26 hm3 la qual cosa ha suposat un increment de les reserves del 6,5% . Actualment el sistema està operant al 90 % de la seva capacitat. El cabal de sortida des de Susqueda és de 80 m3/s coincidint amb la màxima capacitat de turbinació de la seva Central Hidroelèctrica:

A les 12:00 hores s’ha iniciat el transvasament d’aigua des de Sau cap a Susqueda en previsió dels volums que encara pot aportar el riu Ter, els quals s’estimen de l’ordre dels gestionats fins ara. El cabal transvasat és de 180 m3/s,  60 m3/s a través de la Central Hidroelèctrica de Sau i 120 m3/s a través dels dos desguassos de fons  del marge esquerra.

Val a dir que el volum total de l’avinguda es podrà gestionar sense haver de desembassar aigua del sistema però probablement serà necessari incrementar els cabals de transvasament entre els embassaments i mantenir les sortides actuals de Susqueda.

La Baells

L’embassament de La Baells ha estat el que ha experimentat un increment més importants de les seves reserves 4,5 hm3, i opera actualment a un 89% de la seva capacitat; mentrestant  els ubicats al riu Cardener (La Llosa i Sant Ponç) han embassat de l’ordre d’uns 1,5 hm3 i operen al 78 i 56% de la seva capacitat respectivament.

Cronologia del dia 4 de desembre de 2003

8:30h.

Donades les darreres pluges que han anat caient durant la nit, es dóna ordres als inspectors de la Unitat d’Inspecció de Girona que facin una avaluació de l’estat dels rius a les conques del Ter, Fluvià i Muga. Tots els inspectors es desplacen a la seva zona d’actuació per a fer una valoració de la situació actual i dels possibles danys causats.

Paral·lelament el responsable d’hidrologia de guàrdia comunica a la Unitat de Guàrdies i Emergències que la situació ja està a la baixa donat que no plou i les previsions són que no plogui més. Que pel que fa a possibles riscos hidrològics no cal que es desplaci cap inspector a cap punt crític.

8:45h.

Alt Ter: el Ter a Ripoll ja està de baixa.

Ter mig: a Roda de Ter està, segons el llindar de l’estació d’aforament, en situació d’alerta i continua pujant (1,82 m).

Susqueda comença a desembassar 80 m3/s més del seu cabal habitual. Cal estar alerta aigües avall del Pasteral, i fins a mar.

9:00h.

Fluvià: a Olot el riu també està de baixa, 2,95 m, tot i que a la nit han arribat als 3,2 metres d’alçada a l’estació d’aforament.  A Esponellà s’ha assolit una cota màxima de 6 m i també està a la baixa, a 5,4 metres.

Es dona ordre que es controli la part baixa del Fluvià: St. Miquel de Fluvià, Torroella de Fluvià i St. Pere Pescador.

10:00h.

Baix Fluvià: a Bàscara s’ha negat una hípica. Tot i així la punta d’aigua encara no ha arribat a la part baixa.

Ter Mig: es rep l’avís d’un possible desbordament del Brugent  a St. Feliu de Pallerols. L’inspector es desplaça al lloc notificant: el desbordament es cert, pel seu marge dret, afectant uns vivers del costat del riu: l’aigua s’ha endut uns arbres i el sistema de reg dels vivers.

El rec del Molí o canal de Sentmenat ha desbordat. S’inspecciona la zona.

12:00h.

Fluvià: St. Pere Pescador té risc potencial d’inundar-se. La cota de resguard es troba encara a 1,5 metres de dalt però va pujant el nivell. Un inspector dóna ordres de desallotjar a uns vianants situats a la Gola del Fluvià mentre l’altre inspector es desplaça a l’Ajuntament per avisar del perill. Donat que no hi ha llevantada el riu és capaç de desguassar perfectament cap a mar, cosa que afavoreix la possibilitat que no s’inundi la població. Es proposa la possibilitat de sobrevolar la zona però el temps no és prou bo per fer-ho.

Ter mig: es rep l’avís dels Mossos d’Esquadra que la riera de St. Martí Vell baixa amb molt cabal i molts sòlids. L’inspector ho inspecciona i notifica que no hi ha perill de desbordament.

13:00h.

Fluvià: continua pujant a St. Pere Pescador. Es resta a l’espera.

Ter mig: es dóna ordre de trencar el mur del reg del Molí a l’alçada de Jafre i reconduir les aigües cap al Ter donat que s’ha inundat la població de Verges. Aquestes operacions faran drenar millor les aigües i baixar el nivell del reg. El reg Madral (surt del reg del Molí a Bellcaire d’Empordà)  també ha desbordat, impedint el drenatge cap el Ter.

Fluvià: el càmping situat a la part baixa del Fluvià s’ha inundat uns 30-40 cm a l’igual que unes cases situades igualment a la part baixa. Es mantenen els inspectors a l’espera.

15:00h.

Fluvià: la bocana del riu ha obert tota la barrera cap a mar, fent que baixi el nivell del riu. A St. Pere Pescador encara no ha començat a baixar.

16:00h.

Fluvià: el riu ja està de baixada. Comença la davallada a St. Pere Pescador, amb uns 40 cm per sota de la cota màxima assolida.

Ter mig i baix: un cop trencat el mur del reg del Molí es comencen a notar els efectes de davallada del nivell del reg. Verges encara continua alt. A Torroella de Montgrí comença a descendir lleugerament la cota màxima assolida.

El Daró també va de davallada.

Muga: es desplaça l’inspector cap a Peralada on hi ha una mota del riu que cal refer per impedir possibles desbordaments si es decideix desembassar la Muga a Boadella.