Medi Ambient aprova una línia d'ajuts per al foment de la contractació d'assegurances forestals

query_builder   23 juny 2003 12:11

event_note Nota de premsa

Medi Ambient aprova una línia d'ajuts per al foment de la contractació d'assegurances forestals

 Es destinaran 36.000 € a contribuir al cost de les assegurances per incendi, llamp, explosió i caigudes d’aeronaus en terrenys forestals

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la contractació d’assegurances forestals i es convoquen els corresponents a l’any 2003.

Constitueix l’objecte dels ajuts contribuir al cost de l’assegurança per les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caigudes d’aeronaus en terrenys forestals arbrats que tinguin aprovat un pla tècnic de gestió i millora forestal o un projecte d’ordenació. L’assegurança té caràcter d’indemnització pels danys causats per l’incendi forestal, llamp, explosió i caiguda d’aeronaus.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els propietaris privats de finques forestals que disposin d’un pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat i que subscriguin pòlisses d’assegurances d’incendi forestal individuals.

Els ajuts consistiran en una subvenció d’un màxim del 50% del cost de l’assegurança, IVA exclòs. La determinació de la quantia dels ajuts es realitza en funció del nombre de sol·licituds i de les disponibilitats pressupostàries. Quan l’import total de les sol·licituds presentades superi l’import total disponible en aquesta línia d’ajuts (36.060,72€), es reduiran proporcionalment els ajuts concedits.