Les empreses del sector del medi ambient han crescut un 36% en dos anys

-El Departament de Medi Ambient ha presentat avui l'estudi i el directori d'aquest sector econòmic

query_builder   3 març 2003 17:26

event_note Nota de premsa

Les empreses del sector del medi ambient han crescut un 36% en dos anys

-El Departament de Medi Ambient ha presentat avui l'estudi i el directori d'aquest sector econòmic

 Les comarques del Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental són les que han patit un increment més destacat

El Departament de Medi Ambient ha presentat aquest matí el directori i l’estudi de les empreses del sector mediambiental 2001. Entre les dades que més destaquen hi ha el fort creixement en aquest sector econòmic ja que des del darrer anuari (realitzat l’any 2000) hi ha hagut un augment del 36% pel que fa al nombre d’empreses. L’acte ha estat presidit pel conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler. L’estudi i el directori han estat realitzats per la Fundació Fòrum Ambiental que presideix Joan Ras i de la qual n’és vicepresident Víctor Macià, gerent del Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA). En aquest estudi es fa una radiografia de les empreses d’aquest sector com la seva ubicació geogràfica, la seva facturació, la tecnologia de què disposen o els principals obstacles que tenen per al seu creixement, entre altes factors. S’entén per sector econòmic del medi ambient el conjunt d’empreses i d’activitats econòmiques dedicades a la prevenció, a la mitigació i a la reparació dels problemes creats als sistemes naturals per les activitats humanes. A partir d’aquest concepte tant ampli, s’han fet dues salvetats, en dos àmbits importants: el de l’energia i el de l’aigua. En el cas de l’energia, per exemple, s’han considerat únicament les empreses dedicades a l’estalvi i/o recuperació de l’energia a qualsevol nivell, així com les empreses dedicades al desenvolupament d’energies renovables (solar o eòlica, per exemple). S’ha exclòs tot el que fa referència a la producció i distribució d’energia convencional. En el cas de l’aigua només s’han tingut presents les activitats relacionades amb la potabilització, les aigües residuals, les dedicades a la reutilització de l’aigua, les relacionades amb les noves fonts de subministrament (desalinització d’aigua marina, etc.) i les activitats referides a l’estalvi o la utilització més racional de l’aigua. Més d’un miler d’ empreses dins aquest sector L’actual directori (2002) ha recollit informació de 1120 empreses dins el sector econòmic del medi ambient a Catalunya. El darrer directori realitzat l’any 2000 tenia 820 empreses per tant el creixement ha estat del 36% en dos anys. La distribució per comarques d’aquestes empreses és la següent: Alt Camp 11 Alt Empordà 11 Alt Penedès 12 Alt Urgell 4 Anoia 13 Bages 42 Baix Camp 22 Baix Ebre 8 Baix Empordà 11 Baix Llobregat 119 Baix Penedès 4 Barcelonès 368 Berguedà 5 Cerdanya 3 Conca de Barberà 3 Garraf 7 Garrigues 4 Garrotxa 14 Gironès 23 La Segarra 1 La Selva 19 Maresme 40 Montsià 6 Noguera 5 Osona 42 Pla d’Urgell 6 Pla de l’Estany 3 Ribera d’Ebre 1 Ripollès 1 Segrià 22 Solsonès 1 Tarragonès 23 Terra Alta 2 Urgell 7 Vall d’Aran 1 Vallès Occidental 161 Vallès Oriental 95 Comparant la distribució per comarques amb el darrer directori, en gairebé totes s’ha produït un increment d’empreses. Les que més han pujat han estat el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Un 44% de les empreses es dediquen a la gestió d’infraestructures Pel que fa a la facturació, la mitjana per empresa s’estima en 2,96 milions d’euros i pel fa a la plantilla la mitjana se situa en 43 treballadors per empesa. Tant en un aspecte com en l’altre el creixement es produeix a un bon ritme. El sector econòmic del medi ambient està format per diversos subsectors professionals que s’estructuren de la següent forma: Subsector % 1. Gestió d’infraestructures 44 2. Consultora i enginyeria 36 3. Recollida i transport de residus 35 4. Maquinària i tecnologia 30 5. Obra civil 28 6. Control i anàlisi 27 7. Formació 18 8. Neteja i ajardinament 9 Aquesta classificació no indica el pes econòmic de cada subsector sinó només el nombre d’empreses que declaren dedicar-s’hi. Pot ser que un subsector concentri moltes empreses de tamany reduït però facturi menys que altres sectors que en tinguin menys. Un 61% de les empreses són del sector dels residus industrials Si es classifiquen les empreses per àmbits ambientals d’especialització les dedicades als residus industrials són les més nombroses un 61% del total. La classificació dona la taula següent: Àmbits o vectors ambientals d’especialització % 1. Residus industrials 61 2. Aigua 45 3. Residus municipals 38 4. Energia 21 5. Aire 19 6. Sòls 19 7. Espais naturals 18 8. Olors 14 9. Sorolls 13,5 10. Altres 16 Un mercat local Aquest estudi referma la idea que els mercats als quals s’adrecen prioritàriament les empreses del sector econòmic del medi ambient a Catalunya són essencialment mercats locals. El 14% de les empreses manifesten que el territori de l’àrea metropolitana de Barcelona representa per a elles igual o més del 80% de la facturació i un 23% de les empreses diuen que la resta del mercat català significa un 80% o més de la seva facturació. Només un 13% de les empreses expressen que la resta de l’estat espanyol representa igual o més del 50% de la facturació.

 QUADRE RESUM DE L’EXERCICI DE L’ANY 2001 Empreses amb seu a Catalunya

Nombre d’empreses del sector 1.120

Facturació estimada total 3.335 milions d’euros

 Plantilla estimada 48.326

Empreses amb tecnologia pròpia 63%

Creixement experimentat per l’empresa l’any 2001 Un 48% de les empreses han crescut més del 5% respecte l’any anterior

Expectatives de creixement any següent Un 45% de les empreses estimen que el seu creixement serà superior al 5%

Obertura de noves activitats Un 27% de les empreses preveu obrir una o vàries línies noves d’activitat en el sector