Medi Ambient amplia un 70 per cent els ajuts per a la gestió forestal sostenible en terrenys de propietat privada

query_builder   6 maig 2003 16:28

event_note Nota de premsa

Medi Ambient amplia un 70 per cent els ajuts per a la gestió forestal sostenible en terrenys de propietat privada

 Un 77 per cent de la superfície forestal catalana és de titularitat privada, i la forta demanda ha fet necessària l’ampliació dels crèdits disponibles L’ordre d’ajuts per a la gestió forestal sostenible és el principal instrument de foment que ha articulat el Departament de Medi Ambient al servei del sector forestal per promoure la gestió ordenada i sostenible dels boscos catalans

El Departament de Medi Ambient va convocar el passat 25 de novembre de 2002 la tercera edició del concurs públic per a la concessió d’ajuts a la gestió forestal sostenible per al període 2003-2004, amb una dotació màxima de 19.576.621,73€.

El gran nombre de sol·licituds presentades per a realitzar actuacions d’ampliació, protecció i millora de la superfície forestal privada, a càrrec de les partides pressupostàries del Centre de la Propietat Forestal, del Departament de Medi Ambient, ha fet que l’import dels ajuts sol·licitats superi àmpliament els crèdits assignats a aquesta línia, inicialment de 10 milions d’euros, cosa que ha fet necessària l’ampliació dels crèdits disponibles. Medi Ambient ampliarà l’ordre d’ajuts en 7 milions d’euros més, és a dir, s’incrementarà un 70% l’aportació econòmica, que haurà estat en total de 17 milions d’euros.

Aquests ajuts s’atorgaran per a:

 La redacció i revisió de projectes d’ordenació o de plans tècnics de gestió i millora forestal;

 La regeneració natural de zones afectades per incendis forestals, allaus, tornados i altres catàstrofes naturals;

 L’execució de les actuacions per a reforestacions amb plantacions de coníferes de creixement lent en zones afectades per catàstrofes naturals sense regeneració natural; treballs silvícoles de millora; primera reposició de fallades de les reforestacions causades per factors aliens a una correcta execució de la reforestació; construcció de camins i pistes forestals; millora dels camins i podes de qualitat; sempre que aquestes actuacions es facin en terrenys forestals que disposin d’un pla tècnic de gestió i millora forestal o d’un projecte d’ordenació aprovat.

L’ordre d’ajuts per a la gestió forestal sostenible és el principal instrument de foment que ha articulat el Departament de Medi Ambient al servei del sector forestal per promoure la gestió ordenada i sostenible dels boscos catalans. Aquests ajuts s’atorguen per al foment de l’associacionisme de propietats forestals; per a l’ampliació, protecció i millora de la superfície forestal; per a la prevenció d’incendis forestals; per a la compatibilització de les explotacions forestals amb la fauna; i per a la transformació i comercialització dels productes forestals.