L'Agència de Residus de Catalunya concedeix ajuts per valor de més de 16 milions d'euros

query_builder   30 desembre 2004 13:11

event_note Nota de premsa

L'Agència de Residus de Catalunya concedeix ajuts per valor de més de 16 milions d'euros

L’import més alt s’ha destinat al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipalsEls ajuts s’han incrementat en un 50% respecte a l’any 2003 i s’ha duplicat la quantitat destinada a la recollida selectiva de la fracció orgànica

Aquesta setmana, el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha aprovat un paquet d’ajuts per import total de 16.042.097,57 € corresponents a les diferents convocatòries d’ajuts de l’any 2004. Aquests  ajuts s’han concedit per fomentar la minimització de residus industrials, la prevenció de residus municipals, la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, la implantació de deixalleries, la clausura d’antics abocadors, la inserció social en matèria de residus, i el desenvolupament d’infraestructures de residus ramaders.

 Els imports atorgats per cada una de les convocatòries han estat els següents:

– En l’àmbit del foment de la minimització de residus industrials, s’ha atorgat un total d’1.906.338,89 € que afecten un total de 72 projectes de les indústries de Catalunya.

– En el camp de la prevenció dels residus municipals, s’ha atorgat un total de 999.328,38 € per a la realització de 40 projectes promoguts per diferents entitats locals, organitzacions i institucions.

– Per promoure la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica, s’ha atorgat un total de 5.300.000 €, cosa que suposarà el desplegament d’aquesta recollida a 88 ens locals de Catalunya.

– Per promoure la implantació de deixalleries, s’ha atorgat un total de 3.316.000 € per al desenvolupament d’aquestes infraestructures a 90 ens locals de Catalunya.

– En el cas dels ajuts per a la clausura d’antics abocadors fora d’ús, s’ha atorgat un total de 2.800.000 €, que afecten un total de 63 ens locals de Catalunya.

– En matèria de foment d’iniciatives en matèria de residus a entitats sense ànim de lucre que treballin per a la inserció sociolaboral, s’ha atorgat un total de 300.000 € per a la realització de 19 projectes d’aquestes entitats.

– Finalment, en el camp del foment de les infraestructures necessàries per al tractament de les dejeccions ramaderes que es deriven dels plans de gestió, s’ha atorgat un total d’1.420.430,30 € per a 144 projectes.

Del total dels ajuts atorgats, l’import més important correspon al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Aquest tipus de recollida s’ha d’anar desplegant per assolir la màxima separació i recuperació dels residus municipals. També representa la fracció més important dins la composició dels residus municipals (gairebé el 40%), i la seva recuperació permet l’obtenció d’un adob, el compost, molt apte per aprofitar-lo en l’agricultura.

Respecte als ajuts concedits l’any 2003, la quantia total s’ha incrementat en 5.328.242,66 €, cosa que representa un augment del 50%. En el cas de la fracció orgànica, pràcticament s’ha doblat el seu atorgament, en passar dels 2.800.000 € atorgats l’any 2003 als 5.300.000 € de l’atorgament d’enguany.