La Generalitat destina 10M€ per regenerar els boscos afectats pels incendis d'aquest estiu

query_builder   15 setembre 2003 14:02

event_note Nota de premsa

La Generalitat destina 10M€ per regenerar els boscos afectats pels incendis d'aquest estiu

 Un total de 6 M€ van destinats a una línia d’ajuts i 4 M€ a actuacions directes del Departament de Medi Ambient

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui la resolució de la convocatòria d’ajuts per un import de 10 milions d’€ destinats a la regeneració dels boscos afectats pels incendis forestals d’aquest estiu. Aquesta quantitat està desglossada en 6 milions d’€, per una part, per a una línia d’ajuts, i 4 milions d’€ per a actuacions directes.

El Departament de Medi Ambient obre aquesta convocatòria pública per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a la regeneració dels boscos afectats pels incendis forestals de l’estiu de 2003 amb una dotació màxima de 6 milions d’€. D’aquesta dotació, 5.820.000€ es destinaran a treballs silvícoles i d’infrastructura per al condicionament de superfícies forestals i, la quantitat restant, 180.000€ a les despeses efectuades per a les Agrupacions de Defensa Forestal.

Seran objecte de subvenció  les següents actuacions:

 La tallada de tota la vegetació morta, arbres i arbustos de més de 1,5 metres d’alçada, en zones sense aprofitament comercial, respectant els grups d’arbres amb possibilitats de supervivència.

 La tallada de tota la vegetació morta, arbres i arbustos de més de 1,5 metres d’alçada en zones amb aprofitament comercial dels arbres.

 La construcció o millora de camins rurals, camins forestals i pistes forestals, d’acord amb el Decret 166/1998 de 8 de juliol, de regulartizació de l’accés motoritzat al medi natural, necessaris per a l’execució dels treballs descrits en els apartats anteriors.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà a les delegacions territorials de Medi Ambient i al Centre de la Propietat Forestal i dins un termini màxim d’un mes. L’imprès per formalitzar la sol·licitud es pot obtenir per Internet a l’adreça www.gencat.net/mediamb/.

Pel que fa als ajuts destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal, seran subvencionables els materials malmesos o destruïts a conseqüència de l’extinció d’incendis forestals, la reparació de material malmès i les despeses de combustible. Les sol·licituds es podran presentar en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

 

D’altra banda, el govern ha aprovat també un import de 4 milions d’€ per tal que el Departament de Medi Ambient pugui realitzar inversions directes per pal·liar els danys produïts per aquests mateixos incendis forestals.

Aquestes inversions estaran classificades dintre les línies d’actuació en mesures urgents, com les actuacions en vores dels camins i les obres de caràcter hidrològic, i mesures a curt termini com la redacció del projecte d’actuacions en el Perímetre de Protecció Prioritària B2 Sant Llorenç del Munt-Gallifa i actuacions directes de regeneració i restauració dels espais afectats d’interès forestal.

Finalment cal remarcar que s’han iniciat el tràmits per a la declaració com a Zona d’Actuació Urgent (ZAU) dels terrenys afectats pels incendis de Sant Llorenç Savall, Maçanet de la Selva i La Granja d’Escarp que, juntament amb el d’Alcover (inclòs ja en una ZAU), són els que han afectat una major superfície. L’objectiu de la declaració de ZAU és la restauració d’aquestes àrees, mitjançant accions de reforestació i millora de la massa regenerada.