La Generalitat crea un Consell Assesor per minimitzar l'impacte ambiental del sector d'àrids a Catalunya i garantir el seu desenvolupament

query_builder   30 juliol 2004 11:50

event_note Nota de premsa

La Generalitat crea un Consell Assesor per minimitzar l'impacte ambiental del sector d'àrids a Catalunya i garantir el seu desenvolupament

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el de Treball i Indústria i el de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb les administracions locals, els col•legis professionals d’enginyers de mines, la patronal del sector dels àrids i les entitats ecologistes, han acordat crear un Consell Assessor per tal de minimitzar l’impacte mediambiental del sector dels àrids a Catalunya i garantir el seu funcionament. El Consell articularà diferents grups de treball per tal d’analitzar la demanda d’àrids, potenciar una producció sostenible mediambientalment i fer-lo compatible amb les necessitats del món local. Les conclusions d’aquest òrgan seran portades al govern de la Generalitat  per establir una política estratègica del conjunt d’aquest àmbit i abordar les problemàtiques que se’n deriven. 

L’increment de la demanada d’àrids durant els darrers anys a Catalunya com a conseqüència de l’activitat constructora pública i privada contrasta amb l’evolució de la posada en marxa de noves explotacions o ampliacions existents com a conseqüència de l’impacte mediambiental, urbanístic i fins i tot social de l’extracció d’àrids.

Aquesta situació ha fet que diferents Organitzacions Civils que operen a l’àmbit miner demanessin al Govern de Catalunya la creació d’un espai de discussió i debat on les diferents administracions i les esmentades organitzacions aportin els seus plantejaments amb l’objectiu de consensuar un marc global de solucions.

Grup Interdepartamental d’Àrids

En atenció a aquesta petició, el Consell Tècnic de 9 de juny de 2004 va acordar la creació del Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya.

El grup Interdepartamental d’Àrids està format pels diferents departaments que operen en l’àmbit d’aquest sector:

• Departament de la Presidència.

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• Departament d’Economia i Finances

• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

• Departament de Treball i Indústria.

• Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Aquest òrgan té com a funcions principals presentar propostes al Govern  i plantejar una visió estratègica de conjunt davant les necessitats i problemàtiques que planteja aquest sector. Per fer-ho el Grup Interdepartamental :

• Durà a terme una anàlisi de prospectiva en relació a les necessitats d’àrids que tindrà Catalunya durant els propers anys.

• Analitzarà la capacitat de producció del conjunt de les explotacions existents i de les que es puguin obrir en el futur.

• Elaborarà propostes normatives i de racionalització i de simplificació dels procediments administratius actualment existents en relació a les autoritzacions per a la posada en marxa o l’ampliació de les pedreres.

• Estudiarà la problemàtica de les condicions d’utilització de les activitats extractives des de la perspectiva urbanística i mediambiental.

• Formularà propostes en relació al tractament de les activitats extractives en el planejament urbanístic.

• Establirà mecanismes de cooperació entre les administracions públiques i les empreses del sector dels àrids per tal de resoldre els problemes que planteja el desenvolupament de les activitats extractives en els municipis del seu entorn.

Consell Assessor d’Àrids

Per tal d’implicar tots els sectors concernits en el desenvolupament d’aquest àmbit s’ha creat el Consell d’Assessors d’Àrids de Catalunya, un òrgan de participació de les diferents organitzacions que operen a l’àmbit miner.

• Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya.

• Associació Catalana de Municipis i Comarques.

• Federació Catalana de Municipis.

• Associació de Fabricants de Ciment de Catalunya.

• Col•legi Oficial d’Enginyers de Mines del Nord-est d’Espanya.

• Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears.

• Gremi d’Àrids de Catalunya.

• Grups Ecologistes (DEPANA).

• Properament s’incorporarà la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya

Aquest Consell  tindrà com a principals funcions:

• Presentar propostes al Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya.

• Recollir les aportacions de les diferents organitzacions representades.

• Dirigir els grups de Treball.

Grups de Treball

Per tal d’analitzar els aspectes concrets de les problemàtiques  que es poden donar en l’àmbit dels àrids i elevar propostes al Consell Assessor s’han creat diferents grups de treball que estaran formats per equips d’especialistes pluridisciplinars:

• Grup de Treball sobre la Cobertura de la demanda: Realitzarà un exercici de prospectiva sobre les previsions de demanda d’àrids que necessita Catalunya en relació als diferents escenaris possibles de producció d’aquest recurs. Analitzarà la reutilització de materials i el seu ús per reduir les extraccions de mineral.

• Grup de Treball sobre Activitats Extractives, Món Local i Medi Ambient :  Analitzarà l’impacte paisatgístic i mediambiental que pot suposar l’extracció d’àrids i explorarà espais de confluència d’interessos entre les Activitats Extractives i les Administracions Locals que permetin la mútua coexistència, així com la utilització de les pedreres  com a dipòsit controlat de residus inerts.

• Grup de Treball sobre Procediment Administratiu i Règim Jurídic: Estudiarà les possibilitats de millora del procediment administratiu existent així com les modificacions necessàries a l‘actual marc normatiu.

Nou instrument

El Grup Interdepartamental conjuntament amb el  Consell Assessor articularà els diferents grups de treball i d’anàlisis. Les conclusions d’aquest òrgan seran portades al govern de la Generalitat  per establir una política estratègica del conjunt d’aquest àmbit.

D’aquesta manera la Generalitat es dota de nous instruments participats per les administracions locals, professionals del sector i ecologistes per abordar les problemàtiques mediambientals i de producció a què s’afronta l’àmbit de l’extracció d’àrids a Catalunya.