El Govern declara Parc Natural l'espai natural dels Ports i crea la Reserva Natural Parcial les Fagedes dels Ports.

query_builder   12 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern declara Parc Natural l'espai natural dels Ports i crea la Reserva Natural Parcial les Fagedes dels Ports.

Ales comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta es troba l’espai natural dels Ports que revesteix una singular importància, donada la seva entitat geogràfica i la seva remarcable diversitat biològica. En tal sentit, en els Ports hi destaquen no només els notables valors geològics de les seves muntanyes i l’especial valor paisatgístic de nombroses formes estructurals, sinó també la presència d’espècies animals singulars per la seva raresa i localització i de comunitats vegetals de caràcter endèmic.Amb aquesta mesura queda establert un règim de protecció i desenvolupament específic per als Ports que farà possible la conservació de l’espai d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat de llurs recursos i l’activitat de llurs habitants.Els usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders extensius, cinegètics, artesanals i recreatius tradicionals continuaran desenvolupant-se de manera ordenada i de forma compatible amb la protecció de l’espai, d’acord amb el que estableixin els corresponents instruments de planificació, i sempre tenint en compte les mesures de prevenció d’incendis forestals.Resta prohibida la implantació d’obres i d’instal·lacions que no estiguin vinculades amb els usos agraris o els objectius de protecció i, si és el cas, de restauració dels sistemes naturals i el paisatge.El Departament de Medi Ambient, conjuntament amb els ajuntaments de la zona, formularà i tramitarà un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Aquest pla inclou, entre d’altres determinacions:- L’estructura general de l’ordenació de l’espai protegit i les actuacions necessàries per a implantar-la.- L’ordenació i la regulació dels usos i les activitats desenvolupats a l’àmbit del Parc Natural.- La zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de cada zona.- La catalogació dels indrets amb elements d’interès especialment rellevants.- L’inventariat, la catalogació i la valoració de l’estat de conservació dels sistemes naturals i les espècies animals i vegetals presents, amb la determinació de les mesures de protecció adequades per a la seva defensa, recuperació i protecció.