El Govern ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al subministrament d'aigües, que permetran l'abastament i la millora de la qualitat del servei a diversos nuclis de població.

query_builder   8 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al subministrament d'aigües, que permetran l'abastament i la millora de la qualitat del servei a diversos nuclis de població.

En concret permetran l’execució dels següents projectes d’obres:- 2a fase del nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia, als termes municipals de Piera, Vallbona d’Anoia, Igualada, Cabrera d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Odena, Vilanova del Camí, La pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt i Capellades.Actualment, el cabal d’aigua d’abastament a les esmentades poblacions procedeix d’aqüífers locals que es troben en un estat molt precari, no podent-se garantir el servei de demandes punta, la qual cosa fa necessària l’aportació de recursos externs, que vindran del sistema Ter’Llobregat, per assegurar el subministrament d’aigua destinada a consum humà.És per això que s’ha projectat la construcció de 25.389 metres de canonada i de les corresponents estacions de bombament i dipòsits, possibilitant aconseguir una important recuperació dels aqüífers locals, així com garantir el cabal d’aigua a subministrar als nuclis dels municipis de Piera, Vallbona d’Anoia, Igualada, Cabrera d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Odena, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt.L’import total d’aquestes obres és de 4.649.679,79 euros (773.641.621 pessetes) i estaran realitzades a finals del 2002, principis del 2003.- També s’ha acordat la ocupació dels béns i drets afectats per la 1a fase del projecte de substitució d’un tram de canonada general de transport d’abastament d’aigua en alta al Maresme Nord, al terme municipal de Malgrat de Mar, construint 819 metres de canonada, amb la finalitat bàsica de garantir els cabals i pressions necessàries completant l’enllaç dels trams de canonada executada amb anterioritat. Actualment el sistema d’abastament en alta del Maresme Nord presenta una important mancança de capacitat, ja que el consum anual des de 1995 ha sofert un increment molt important.L’import total d’aquestes obres és de 468.590,41 euros (77.966.884 pessetes).