Convenis per a la millora en la gestió dels purins amb la Universitat de Vic i el Consell Comarcal d'Osona

query_builder   18 desembre 2002 13:38

event_note Nota de premsa

Convenis per a la millora en la gestió dels purins amb la Universitat de Vic i el Consell Comarcal d'Osona

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha signat aquest matí a Vic, a la seu del Consell Comarcal d’Oson, dos convenis de col·laboració. L’un per a la revalidació dels Plans de Gestió Individuals promoguts per explotacions ramaderes de la comarca d’Osona, i l’altre per a l’avaluació de tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes.

    El conveni de col·laboració entre la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient, i el Consell Comarcal d’Osona, servirà per a la prevalidació de plans de gestió de dejeccions ramaderes de la comarca. La validació d’aquests plans requereix una fase prèvia d’anàlisi de la documentació, anomenada prevalidació, que és la que s’encarregarà, en virtut del conveni, al Consell Comarcal. La Junta de Residus el retribuirà amb un import de 18.000 € i coordinarà les accions previstes entre el Consell Comarcal i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

        El segon és la signatura d’un protocol d’actuacions amb la Universitat de Vic per a la realització d’un estudi sobre les tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes aplicables a Catalunya. Aquest protocol es farà mitjançant la caracterització del funcionament, a nivell d’explotació ramadera, de cadascuna de les tecnologies de tractament de dejeccions implantades a Catalunya, i una anàlisi de la informació de les ofertes tecnològiques de tractament d’aquest residu proposades per a la seva implantació.

    Els convenis formen part de les actuacions engegades pel Departament de Medi Ambient amb la voluntat de fer front al problema dels excedents de purins. Es tracta de permetre el desenvolupament del sector ramader amb el màxim respecte al medi ambient procurant avançar en la reducció en origen de la generació de purins, gestionar correctament aquests residus, i, només excepcionalment, en aquells supòsits que no es puguin adequar a la normativa, facilitar l’abandonament de les granges de producció.

    En aquest mateix sentit, El Departament de Medi Ambient atorgarà ajuts per a l’elaboració de plans de gestió de dejeccions ramaderes per assessorament a totes les granges situades en zona vulnerable que en van sol·licitar, un cop realitzats tots els tràmits administratius i comprovada la documentació. A la comarca d’Osona s’han rebut 422 sol·licituds. 332 corresponen a peticions de caràcter individual, 88 comprenen un nombre inferior a 50 explotacions i 2 engloben més de 50 explotacions cadascuna. Les 422 peticions presentades corresponen a 810 explotacions, que representen un 60% de les 1.345 explotacions que hi ha en zona vulnerable. L’import de les ajudes equivaldrà a un total de 549.773,75 € per a la comarca. En aquest sentit, ja s’han atorgat 65.782,11 €, que corresponen a 68 sol·licituds que engloben 72 explotacions ramaderes.