El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al tractament de les aigües residuals.

query_builder   9 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al tractament de les aigües residuals.

Aquest acord ve justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d’una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocaments d’aigües residuals de diversos nuclis urbans.El retard en la construcció de les obres projectades provocaria un greu desfasament que indubtablement distorsionaria els plans de sanejament que el Pla Director de Catalunya preveu per a aquestes zones. A més de provocar un greu incompliment de la legislació comunitària en matèria de sanejament.En concret permetran l’execució dels següents projectes d’obres:- Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i dels 1.072 metres de xarxa de col·lectors en alta de Peralada (Alt Empordà), que possibilitaran aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca de la Muga. La seva entrada en funcionament permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 412 m3/dia, equivalent a una població servida de 2.369 habitants.- Modificació de traçats de les canonades de sanejament procedents de l’Escala, corresponents a l’EDAR de l’Escala, Albons i Bellcaire d’Empordà, mitjançant la construcció de 6.400 metres de xarxa de col·lectors, que possibilitaran aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques de les rieres de la Costa Brava. La seva entrada en funcionament permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pels nuclis urbans abans esmentats fins a la depuradora del sistema de l’Escala per a la seva depuració.- Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i dels 1.749 metres de xarxa de col·lectors en alta de Bescanó, als termes municipals de Bescanó i Salt (Gironès), que possibilitaran aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques del riu Ter. La seva entrada en funcionament permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 603 m3/dia, equivalent a una població servida de 3.445 habitants.- Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i dels 810 metres de xarxa de col·lectors en alta de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) que possibilitaran aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques del riu Ebre. La seva entrada en funcionament permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 52 m3/dia, equivalent a una població servida de 430 habitants.- Construcció de 3.576 metres de xarxa de col·lectors en alta, juntament amb cinc estacions de bombament dels nuclis urbans de Vallpineda, Can Busquets i Aigües de Sabadell als termes municipals de Molins de rei i Sant Cugat (Baix Llobregat i Vallès Occidental), que permetran aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques dels rius Llobregat i Besòs.- Desdoblament del col·lector en alta de Palafolls i Malgrat (Maresme) mitjançant la construcció de 2.679 metres de xarxa de col·lectors en alta que permetran aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca de les rieres del Maresme. Aquesta infraestructura permetrà subsanar la manca de capacitat de la xarxa existent en moments puntuals als municipis esmentats.