El Departament de Medi Ambient obre una convocatòria d'ajuts per clausurar abocadors municipals fora d'ús

query_builder   7 febrer 2003 10:50

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient obre una convocatòria d'ajuts per clausurar abocadors municipals fora d'ús

El Departament de Medi Ambient, a través de la Junta de Residus, ha obert la convocatòria anual d’ajuts per a la clausura d’abocadors municipals i d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús. La partida destinada a aquests ajuts és de 2,1 M€, ampliable en funció del seu pressupost i de les sol·licituds presentades.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts tots els ens locals de Catalunya. La quantia de la cooperació pot arribar fins el 100% si es compleixen els requisits establerts als programes de residus aprovats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. L’objectiu d’aquesta convocatòria d’ajuts és la clausura i revegetació bàsica amb sembra d’abocadors municipals i d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció que hagin quedat en desus. La clausura s’ha de fer aplicant les mesures correctores adients per eliminar els impactes ambientals ocasionats i per tal s’ha de presentar un projecte, l’execució i la direcció de l’obra. La clausura d’un abocador comporta diferents fases d’execució que van des de l’adequació d’una forma morfològica estable fins a l’aïllament de residus amb diferents capes de segellat (tant pot ser amb argila com en làmines impermeabilitzants), col·locació a sobre de terra vegetal i sembra i recuperació paisatgística. En cada cas concret cal l’elaboració d’un projecte que respecti les especificitats del terreny.