El Departament de Medi Ambient i Habitatge lliura 53 distintius de qualitat ambiental

query_builder   7 juny 2004 17:48

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient i Habitatge lliura 53 distintius de qualitat ambiental

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha lliurat aquesta tarda 33 distintius de garantia de qualitat ambiental, 19 certificats europeus EMAS de sistemes de gestió i auditoria ambientals i 1 distintiu d’Etiqueta ecològica europea a Catalunya.  Aquests distintius s’atorguen a productes, serveis, empreses o institucions que han adoptat voluntàriament sistemes de gestió, producció o disseny que afavoreixen la minimització de residus, la recuperació i reutilització de subproductes, i l’estalvi de recursos com l’aigua i l’energia.

Amb el lliurament dels distintius de 2004, Catalunya ja té 179 empreses registrades que apliquen el sistema EMAS, 118 empreses i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i 9 productes i empreses catalanes amb l’Etiqueta ecològica.

El conseller Milà ha afirmat que “la política ambiental del Govern de la Generalitat es basa en el convenciment que la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic no són conceptes antagònics ni excloents”. També ha afegit que “cal potenciar i animar als representants empresarials a continuar en aquesta línia d’adopció de mecanismes voluntaris de gestió ambiental “.

El Distintiu de garantia

de qualitat ambiental

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental, que atorga la Generalitat, és un sistema per identificar aquells productes que reuneixen determinades propietats o característiques que els fan més respectuosos envers el medi ambient. És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental. L’ús del Distintiu està restringit a aquells productes que han estat sotmesos voluntàriament pels seus productors o comercialitzadors al sistema de verificació establert.

El Distintiu atorga, d’una banda, una informació millor i més fiable als consumidors i usuaris, i, d’altra banda, promou el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge fomenta la participació voluntària d’entitats i empreses en procediments d’auditoria ambiental de sistemes de gestió i d’aplicació de Bones Pràctiques. L’objectiu és que els models de gestió de les empreses incorporin també els aspectes ambientals derivats de les seves activitats i implantin una estratègia de millora continuada amb l’objectiu de reduir els seus impactes ambientals.

Les empreses i els serveis acreditats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental l’any 2004 són:

• Abadia de Castellar (ETR)

• ALQUI-ENVAS, SL

• Aparthotel Alta Muntanya, SL

• Autofuber, SA (TV)

• Automóviles Bermar, SA (TV)

• Baldmero Martínez, SA (TV)

• Càmping Cala Gogó

• Càmping Laguna

• Càmping Repòs del Pedraforca

• Casa Carlà (ETR)

• Casa Coll (ETR)

• Casa Hortal (ETR)

• Casa Joan (ETR)

• Casa La Comella (ETR)

• Casa Quintana (ETR)

• Casa Torrellola (ETR)

• Casa de Colònies El Company  (Fundació Catalana de l’Esplai)

• Casa de Colònies Llar Talamanca (Fundació Pere Tarrés)

• Casa de Colònies Santa Maria Roure (Fundació Pere Tarrés)

• Farnesauto, SL (TV)

• Garatge Rio, SL (TV)

• Garatge Trima, SL (TV)

• Hotel Cal Teixidó

• Hotel El Paso

• Hotel Port Aventura

• Hotel Ronda Figueres

• Hotel Rosa

• Hotel Vall de Núria

• Lesseps Motor, SA (TV)

• Mas Fuselles (ETR)

• Motor Bassa, SA (TV)

• Sitjas Taller de Reparación de Carrocerías (TV)

• Talleres Nar, SCP (TV)

ETR (Establiment de Turisme Rural)

TV (Taller de vehicles)

 

El distintiu del

Sistema EMAS

L’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) és un sistema de gestió mediambiental i d’auditoria per a les empreses que operen a l’Espai Econòmic Europeu (UE, Noruega, Liechtenstein i Islàndia). La seva finalitat és fomentar l’adaptació de les empreses a mètodes de producció i comercialització que tinguin un menor impacte mediambiental i permetre que aquesta informació sigui accessible al públic i a altres parts interessades. L’EMAS promou la millora continuada del comportament ambiental de les organitzacions que s’hi acullen amb caràcter voluntari.

La qualificació ambiental EMAS aporta molts beneficis com la millora de la imatge i la credibilitat, i augmenta la confiança dels consumidors. La certificació també obre noves oportunitats de negoci, incentiva la innovació i incrementa l’eficiència. A Catalunya, l’organisme competent és la Generalitat de Catalunya.

Catalunya és la primera regió europea en nombre de registres EMAS per milió d’habitants. Això és un factor indicatiu de la sensibilitat ambiental del món empresarial i una mostra més de la política del Govern envers la millora dels processos productius en l’àmbit de l’ecogestió. Si comparem Catalunya amb els estats de la Unió Europea, continua al capdavant ocupant el cinquè lloc d’empreses amb registres, només per sota de països amb una forta consciència ambiental com són Àustria, Alemanya, Dinamarca o Suècia.

Les empreses que obtenen el certificat del sistema EMAS l’any 2004 són:

• Apli Paper, SA

• Ascable, SA

• Càmping Laguna

• Càmping Salatà

• Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics

• C y Tubos Metálicos Relem

• Enthone España, SA

• Envases del Vallès, SA

• Girbau, SA

• Hotel Arts

• Hotel El Paso

• Hotel Port Aventura

• Kemira Ibérica, SA

• Laboratorios Menarini, SA

• Menshen Power, SL

• Minuartia Estudios Ambientales

• Paver, SL

• Platges Roses

• Viuda de Lauro Clariana, SL (Centres de Molins de Rei i Castellbisbal)

Les ecoetiquetes

L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea o Ecoetiqueta és un sistema per identificar aquells productes més respectuosos envers el medi ambient. És únic i vàlid en tots els estats membres de la Unió Europea. A Catalunya, l’Etiqueta ecològica és un distintiu oficial que atorga la Generalitat mitjançant el seu organisme competent: la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La Unió Europea va crear, l’any 1992, el sistema voluntari de l’Etiqueta ecològica. Inicialment, el seu àmbit d’aplicació es limitava als productes. A partir del mes de setembre de 2000, aquest mecanisme comunitari es va ampliar als serveis, i garanteix als consumidors la correcció ambiental tant dels productes com dels serveis, amb independència de les afirmacions publicitàries.

L’Etiqueta ecològica representa haver complert uns criteris ambientals selectius, transparents i amb prou informació i base científica perquè els consumidors i usuaris puguin triar aquells productes o serveis que la incorporen. Amb aquesta elecció, els consumidors s’asseguren de triar les opcions que redueixen els efectes ambientals adversos i contribueixen a l’ús eficaç dels recursos. A més, aquests productes són de gran qualitat i efectius, equiparables a d’altres existents al mercat.

KH Lloreda, SA és l’empresa que rep el certificat d’Etiqueta ecològica europea de 2004.