Clausura del dipòsit controlat d'Oliana i tancament parcial del de Benavarri

query_builder   12 desembre 2002 20:44

event_note Nota de premsa

Clausura del dipòsit controlat d'Oliana i tancament parcial del de Benavarri

El Departament de Medi Ambient, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Mancomunitat d’escombraries de l’Urgellet i la Mancomunitat Intermunicipal per a la gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional han signat un conveni de col·laboració per a la clausura parcial del dipòsit controlat de residus municipals i la instal·lació d’un sistema de tractament de gasos en el dipòsit controlat de Benavarri, i la clausura del dipòsit controlat d’Oliana. La seva vigència serà des de la data de signatura fins el 31 de desembre de 2005, prorrogable per acord de les parts.

Aquesta actuació s’enquadra en les previsions del Programa de Gestió de Residus Municipals 2001-2006 de la Junta de Residus, dins l’eix d’actuació de deposició controlada, amb l’objectiu de dotar de les instal·lacions necessàries els dipòsits controlats per garantir una alta protecció del medi ambient.

L’import de la inversió prevista és d’1.200.000 €. Aquesta inversió es finançarà conjuntament amb fons de la Junta de Residus i Fons Europeus del tram autonòmic. Els compromisos adquirits per la Junta de Residus són els de garantir el 100 % del finançament del projecte, fer la contractació  i fer el seguiment de les actuacions objecte del conveni.

Un dipòsit controlat de residus és una instal·lació de disposició controlada del rebuig en superfície, de qualsevol tipus de deixalles. El Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, diferencia, en funció dels residus que es gestionen, tres tipus de dipòsits controlats en superfície: Dipòsits controlats de classe III per a residus especials; dipòsits controlats de classe II per a residus no especials, que són residus municipals, equipats específicament per a admetre totes aquelles fraccions dels residus municipals que no són valoritzables;  i dipòsits controlats de classe I per a residus inerts.