Catalunya esdevindrà la primera Comunitat de l'Estat en sol·licitar la Certificació Forestal

query_builder   20 novembre 2002 20:16

event_note Nota de premsa

Catalunya esdevindrà la primera Comunitat de l'Estat en sol·licitar la Certificació Forestal

 El Pla Simple de Gestió Forestal serà un nou instrument per gestionar el bosc de forma sostenible
El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, presidirà demà dijous, 21 de novembre, a les 11.00 hores, a Manresa, l’assemblea de l’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal (PEFC), composat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat, la Confederació Catalana de la Fusta, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis, Unió de Pagesos, l’Associació de Municipis dels Pirineus, i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. L’objectiu de la reunió és ratificar els acords presos en la fundació de l’Ens, ajustar els estatuts, i incorporar-hi nous membres. Es tracta de la segona reunió del PEFC, que ha de trametre a PEFC-Espanya el Referent Tècnic Regional per a la Certificació Forestal a Catalunya. Una vegada aprovat aquest document, Catalunya disposarà d’un sistema per a la Certificació Forestal segons els criteris del PEFC i esdevindrà la primera Comunitat Autònoma de tot l’Estat en obtenir-la.La Certificació ForestalLa Certificació Forestal és un sistema de promoció i auditoria de certificació voluntària de la gestió forestal sostenible i on es certifica que la gestió de la superfície forestal en qüestió compleix determinats criteris de sostenibilitat. Els dos sistemes més difosos de certificació forestal són els PEFC –impulsat per propietaris europeus- i el FSC –impulsat per ecologistes, a nivell planetari-.Per tal d’impulsar aquest procés, el Departament de Medi Ambient ha treballat activament en els grups de treball del Comitè Tècnic de Normalització AENOR, que elaboren la normativa tècnica de certificació forestal en l’ambit del PEFC, en el seu vessant de certificació regional, per establir els indicadors de les unitats de gestió i definir tècnicament mètodes i especificacions per a l’avaluació dels diferents indicadors que s’estableixen en la Gestió Forestal Sostenible, implantar el Pla de Gestió, mitjançant manuals de gestió i procediments determinats pel pla d’ordenació per obtenir el certificat forestal i la marca PEFC per a Catalunya.Tots aquests esforços són paral·lels als ja impulsats per la Generalitat, de foment a l’ordenació forestal i a la gestió forestal sostenible, des que l’any 1998, el Parlament va aprovar la Llei Forestal de Catalunya, i amb ella la figura del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal i el Centre de la Propietat Forestal, organisme encarregat d’impulsar-lo. El Pla de Gestió SimplificatAl llarg dels darrers anys, el Departament de Medi Ambient ha fomentat la planificació dels terrenys forestals mitjançant l’elaboració de projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal. Els models d’aquests plans vigents fins ara, només eren aplicables a finques forestals de més de 10 Ha. Si tenim present que el 73 % de les propietats forestals a Catalunya tenen una extensió menor de 10 Ha i el 80 %, menor de 25 %, és pot deduir que una part molt important de les finques no han pogut adoptar, encara, un pla tècnic o un projecte d’ordenació.Per suplir aquesta mancança, el Departament de Medi Ambient crearà la figura del Pla Simple de Gestió Forestal. El nou document serà aplicable a les finques de menys de 25 Ha i permetrà a tots els propietaris forestals realitzar la gestió de forma sostenible.La funció dels plans tècnics i els projectes d’ordenació és realitzar una planificació a mitjà i llarg termini de les actuacions de millora que cal executar en els terrenys forestals i constitueixen la principal garantia que la gestió que es du a terme està d’acord amb els principis i criteris de sostenibilitat.Fins el moment actual, prop de 1.600 finques, equivalents a una superfície de més de 250.000 Ha de titularitat privada, realitzen ja la gestió en base a aquests documents d’ordenació. Pel que fa a la superfície pública, més de 120.000 Ha disposen també de projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats.Nota: El Conseller Espadaler atendrà els mitjans de comunicació que ho desitgin a les 11.00 hores, abans de començar la reunió, de caràcter intern.