Aprovat el procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials

query_builder   9 octubre 2003 17:24

event_note Nota de premsa

Aprovat el procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l’Ordre per la qual s’aprova el procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.

La presentació de la declaració anual de residus industrials es pot fer pels mitjans telemàtics del Portal de l’Administració Oberta de Catalunya www.cat365.net. La presentació feta en aquests termes té els mateixos efectes jurídics que les dutes a terme per la resta de mitjans admesos en dret. La presentació feta per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’Administració quan s’enregistri en el Registre telemàtic de l’Administració Oberta de Catalunya, de manera que quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la seva representació, identificació de l’òrgan al qual s’adreça la declaració.

Els procediments de gestió de residus es podran fer de forma telemàtica, a través d’internet, per l’anomenat Sistema Documental de Residus (SDR), elaborat per la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient. Per accedir a l’SDR, els productors, gestors i transportistes podran utilitzar el telèfon mòbil, l’ordinador o les agendes palm.

La tramitació de la documentació de control i seguiment de residus, la sol.licitud d’inscripció en el Registre de productors de residus industrials i els seus tràmits relacionats a través d’internet es farà mitjançant l’aplicació informàtica elaborada per la Junta de Residus. El nou programa possibilitarà també presentacions de resums mensuals, pagament de taxes o obtenció de còpies.

El nou programa telemàtic garanteix la identitat, la conservació de la informació, l’accessibilitat i la confidencialitat de les dades. A través del web , les vint-i-quatre hores dia i tos els dies de l’any es podrà utilitzar aquest nou servei.

Les persones gestores de residus han de presentar obligatòriament un resum mensual de residus gestionats. Aquestes dades van al Registre de productors de residus industrials on hi consten les dades d’identificació dels diferents productors de residus industrials de Catalunya. Els usuaris, doncs, que podran fruir del nou servei telemàtic són els productors, transportistes i gestors de residus. Per cursar les documentacions l’usuari disposarà d’un codi personal per tramitar la documentació i un segon codi en funció del tipus de transacció sol.licitada. A partir de l’última setmana de setembre, els productors, transportistes i gestors de residus disposaran ja dels seus propis codis, contrasenyes i targetes amb coordenades.

Les taxes que aplica la Junta de Residus per la documentació de control, seguiment de residus i les taxes per la incorporació al Registre de productors de residus industrials que es tramitin per via telemàtica es podrà pagar amb targetes de crèdit.

Per verificar l’eficàcia real dels nous programes i aplicacions telemàtiques, la  Junta de Residus va realitzar durant el mes de maig una prova pilot en 11 empreses productores, gestores i de transport de residus.

El Departament de Medi Ambient vol apropar i facilitar al ciutadà les tasques administratives i ampliar els canals d’informació i prestació per tramitar la documentació a través del web de la Junta de Residus http//junres.gencat.net