Aprovat el nou Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

query_builder   4 febrer 2003 17:59

event_note Nota de premsa

Aprovat el nou Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

 S’aproven els plans específics d’autoprotecció i el Pla d’ús públic  S’amplien les zones perifèriques de protecció, com les riberes de llacs i zones d’interès ecològic i paisatgístic S’introdueixen sistemes de control de qualitat per al guiatge, apostant per la formació de joves de la zona com a guies

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el nou Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable per dos anys més. El projecte ha estat sotmès a tràmit d’audiència i informació pública, s’ha fet arribar als ens locals i Departaments de la Generalitat i ha estat aprovat provisionalment pel Patronat del Parc Nacional.

El Pla rector regula:

 Els criteris de gestió relatius a la conservació dels recursos geològics, edafològics, hídrics, genètics, de flora i fauna, paisatge, i el règim aplicable a l´ús públic.

 La zonificació de l’espai com a àrees d’ús especial, moderat, restringit o de reserva.

 Les normes de protecció, amb l’establiment de prohibicions en els àmbits de les activitats esportives i recreatives i les normes d’accés.

 El règim d’usos i aprofitaments, pel què fa a les infrastructures, instal·lacions i habitatges, als aprofitaments lligats a l’activitat comercial, i a les activitats d’ús públic gestionades per tercers.

 Les inversions econòmiques que cal realitzar.

D’acord amb el Conveni entre la Generalitat i l’Administració de l’Estat de finançament d’actuacions en el Parc Nacional, l’Estat durà a terme unes aportacions anuals d’1’1 milions d’euros. Entre les novetats més importants que s’incorporen destaquen la definició d’una nova zonificació del territori, que reordena el Parc, l’homologa amb els altres parcs de la Red de Parques Nacionales i que ha de garantir d’una manera efectiva la conservació dels seus valors naturals; i l’establiment d’una normativa específica que regularà els serveis de guies al seu interior de cara a assegurar uns guiatges de qualitat, d’acord amb els objectius de conservació de l’espai, i facilitant que la gent jove de les comarques de la zona d’influència que han seguit els cursos de guies interpretadors pugui realitzar aquestes tasques.

També s’incorpora el seguiment de les tasques de retirada de línies elèctriques i altres infrastructures; la implantació d’un sistema de qualitat de l’ús públic, amb auditories externes de revisió per a verificar el seu compliment; i la definició de les activitats recreatives que es poden realitzar al seu interior, tenint en compte sobretot les activitats que compten amb una llarga tradició, com és l’excursionisme i el foment de mesures i línies d’acció per tal d’implicar les administracions locals, les comunitats de l’entorn, les empreses públiques i privades i el públic en general en la defensa i protecció dels valors del Parc. L’àmbit d’actuació comprèn tot el territori del Parc i de la zona perifèrica de protecció. En total, són més de 40.000 hectàrees repartides entre les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val d’Aran, que comprenen 10 termes municipals d’aquestes comarques de muntanya, i que reben més de 600.000 visitants cada any.

Les seves repercussions però, van molt més enllà de l’àmbit territorial estricte del Parc, ja que alguns dels programes integrats en el Pla contemplen un ampli ventall d’actuacions relacionades amb l’àrea d’influència d’aquest espai natural. És per això que s’ha ampliat l’àrea de protecció, amb les riberes de llacs i zones d’interès ecològic i paisatgístic com són la Serra de Rei o la Ribera de Caldes.

El primer Pla rector d’aquest espai natural es va aprovar l’any 1993, i actualment es trobava prorrogat a l’espera de la redacció d’aquest nou Pla, que ha de marcar les línies de gestió de l’únic Parc Nacional de Catalunya durant els propers anys. Les disposicions del nou Pla són més rigoroses que les vigents fins ara des del punt de vista ambiental i també pel que fa al règim de protecció del Parc, com ara la regulació dels aspectes relatius a l’acampada, als accessos i, en general, d’aquelles actuacions que poden incidir en la salvaguarda dels valors naturals del Parc Nacional.

L’objectiu és consolidar la protecció del territori del Parc Nacional, mitjançant una gestió adequada, d’acord amb el règim jurídic especial establert per la Llei 7/1988 de 30 de març, de reclassificació, i per això estableix les normes que regulen els usos turístics, recreatius, esportius, educatius i científics, així com els usos i aprofitaments tradicionals i el trànsit de persones i vehicles, i també defineix la planificació de les línies de gestió que determinen les actuacions a realitzar durant la seva vigència i els instruments d’actuació per assolir els objectius que planteja. El foment del desenvolupament sostenible de les comarques implicades, integrant la seva població en les activitats generades pel Parc, la investigació d’estudis sobre el patrimoni integral de la zona, la difusió dels valors naturals i el seu significat, l’ampliació del Parc en un futur i la potenciació de les relacions amb altres espais protegits, fins i tot d’àmbit internacional, es constitueixen també en elements bàsics de la gestió d’aquest espai que haurà de dur a terme un equip tècnic arrelat al territori.

 El Pla contempla tot un seguit de programes d’activitats de gestió destinats a dur a terme tots els objectius fixats i contempla a més la redacció de diferents plans específics com els de refugis, de vigilància i d’emergències, de camins i senders, d’eliminació d’aprofitaments hidroelèctrics i d’informació als visitants.