Ampliació de l'Espai Natural del Cap de Santes Creus

query_builder   8 juliol 2004 12:44

event_note Nota de premsa

Ampliació de l'Espai Natural del Cap de Santes Creus

S’hi incorporen zones del litoral de gran bellesa paisatgísticaEn total representen 24 ha del terme municipal de l’Ametlla de Mar i 123 ha de franja marina

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui el Decret 329/2004, de 6 de juliol, que modifica els límits actuals del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) del cap de Santes Creus a l’Ametlla de Mar ( Baix Ebre). La modificació d’aquest espai es realitza a instàncies d’una resolució del Parlament de Catalunya de l’any 1998 que fins ara no s’havia formalitzat. En aquesta modificació s’inclouran 2 nous àmbits territorials diferenciats que tenen comunitats vegetals terrestres i marines i fauna considerades necessàries de preservar. Amb aquest Decret, el Departament de Medi Ambient i Habitatge fa efectiu el seu compromís d’avançar en la protecció i consolidació dels espais naturals de Catalunya.

La primera zona d’ampliació és de 20,60 ha del municipi de l’Ametlla de Mar i ressegueix la línia de costa fins al port natural de l’Estany. D’aquesta manera s’hi incorpora la riba esquerra del torrent de Santes Creus i al llarg de tota la costa fins a l’esmentat port natural de l’Estany. També s’hi incorpora l’àrea de servitud de la zona maritimoterrestre (100 metres). Així mateix, s’hi incorporen les dues ribes del barranc i el port natural de l’Estany. Per últim, els nous límits de l’espai incorporen una franja marina de 123,06 ha que es corresponen aproximadament amb la cota batimètrica de 20 metres de profunditat.

Pel que fa al segon àmbit d’ampliació, correspon a la desembocadura del torrent del Pi i abasta una superfície de 3,08 hectàrees. Aquest espai es localitza al nord del nucli urbà de l’Ametlla de Mar i és una reserva natural de fauna salvatge, per la presència del fartet (Aphanius iberus), que hi té una població consolidada. El nou àmbit territorial abasta des de la fita que delimita la zona de domini públic maritimoterrestre M-253 fins a trobar el camí del torrent del Pi, tot seguint-lo pel marge est fins a la carretera de les 3 cales. Des d’aquí continua pel marge est de la carretera fins a arribar al marge oest del barranc, tot seguint-lo en direcció sud fins a trobar la fita de la zona marítima M-259. Després continua seguint la zona marítima fins a la fita m-265 i talla transversalment fins al mar. L’àmbit terrestre d’aquesta delimitació coincideix amb la de la Reserva Natural de fauna salvatge del torrent del Pi.

Amb aquesta modificació dels actuals límits del PEIN Cap de Santes Creus, s’hi incorporen zones del litoral poc alterades i de gran bellesa paisatgística. Al llarg d’aquesta costa es desenvolupa una màquia litoral de llentiscle (Pistacia lentiscus)  i margalló ( Chamaerops humilis) i la pineda de pi blanc. En la zona marina de l’àmbit d’ampliació es localitzen 2 hàbitats d’interès comunitari:

a) Hàbitat de fons marins sorrencs coberts permanentment per aigües no gaire profundes, els quals poden allotjar poblaments de fanerògames marines de Zoostera i Zymodocea.

b) Hàbitat d’alguers de posidònia (Posidonion oceanicae) Aquest hàbitat té la condició de prioritari segons la Directiva 92/43/CEE, d’hàbitats.

L’àrea de servitud de la zona maritimoterrestre permet la connexió territorial entre dues de les zones humides, el torrent de Santes Creus i el torrent de l’Estany. Per últim, la inclusió de la Reserva Natural de fauna salvatge del torrent del Pi aporta una major diversitat ambiental i interès conservacionista a aquest espai del PEIN.