Presentació de la investigació familia i conducta antisocial [Actualitzada]

query_builder   21 maig 2004 18:00

event_note Nota de premsa

Presentació de la investigació familia i conducta antisocial [Actualitzada]

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia presenta dues recerques sobre família i conducta antisocial. Farà la presentació de l’acte, el director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Joan Xirau.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació  Especialitzada presenta el 25 de maig dues recerques sobre família i conducta antisocial, en les quals els autors avaluen com els estils educatius dels pares poden influir en la presència de problemes de conducta en els fills quan són infants i quines conductes antinormatives han estat més presents en els joves que han ingressat a la presó.

A l’acte presentat pel director del Centre, Joan Xirau, intevindran els autors de les recerques, professionals de la Unitat de Psicologia Mèdica de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica d’Osona.

La primera de les recerques, Trastorns de conducta i trets de psicopatia en joves: estil educatiu dels pares com a possible factor de risc, és el resultat d’un estudi dut a terme amb 364 joves de 5è i 6è d’EP i 1r i 2n d’ESO de diverses escoles i instituts d’Osona. En aquesta mostra de població es van avaluar característiques demogràfiques i familiars, informació escolar bàsica, estils educatius del pares, problemes de conducta en la infància i l’adolescència, i variables temperamentals, amb l’objectiu d’identificar els joves amb més problemes de conducta; analitzar si diverses dimensions d’estils educatius parentals discriminen entre famílies amb fills amb i sense problemes de conducta; analitzar la hipòtesi d’independència entre estils educatius dels pares i trastorns de conducta en joves amb puntuacions altes en trets associats amb el factor afectiu i interpersonal  de  la psicopatia; adaptar al català dos instruments d’avaluació: l’Alabama Parenting Questionnaire i l’Antisocial Process Screening Device; i proposar indicadors de risc per al desenvolupament de trastorns de conducta i/o de trets psicopàtics derivats dels estils educatius familiars.   

La segona recerca, Els estils educatius familiars com a factors de risc per a la inadaptació social i la conducta delictiva: un estudi retrospectiu en joves delinqüents i en mostres normatives, és un treball realitzat a partir de dues mostres de nois amb edats compreses entre 17 i 23 anys: 50 procedents del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona i 105 estudiants de secundària postobligatòria de diversos centres educatius. L’objectiu principal era fer un estudi retrospectiu de la relació entre els estils educatius familiars i la conducta antisocial en dos tipus de poblacions amb característiques sociodemogràfiques similars: joves delinqüents i joves escolaritzats.