El Parlament aprova la Llei de protecció de la salut

La Llei preveu la creació de l'Agència de Protecció de la Salut, adscrita al Departament de Sanitat i Seguretat Social

query_builder   9 abril 2003 12:07

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova la Llei de protecció de la salut

La Llei preveu la creació de l'Agència de Protecció de la Salut, adscrita al Departament de Sanitat i Seguretat Social

El Parlament ha aprovat en la seva sessió d’avui el projecte de Llei de protecció de la salut, que té tres objectius bàsics:

- En primer lloc, consolidar i actualitzar les eines que les administracions sanitàries, amb competències en l’àmbit de la protecció de la salut, han utilitzat fins ara (inspeccions, recollida de mostres, anàlisis de laboratoris, potestat sancionadora, intervenció en els brots de legionel•la i toxiinfecció alimentària, etc.). També es vol proveir les administracions d’instruments moderns com l’anàlisi del risc per abordar problemes de salut o l’obligació d’implantar l’autocontrol a les empreses i als agents econòmics per garantir la seguretat sanitària dels productes.

- En segon lloc, la Llei preveu la creació de l’Agència de Protecció de la Salut com un organisme públic encarregat de gestionar les competències de protecció de la salut. L’Agència estarà adscrita al Departament de Sanitat i Seguretat Social i coordinarà també la resta de dispositius de protecció de la salut existents a Catalunya. D’aquesta manera, l’Agència serà un organisme descentralitzat, adaptat a l’actual divisió en regions sanitàries (Lleida, Tarragona, Tortosa, Girona, Costa de Ponent, Barcelonès Nord i Maresme, Centre i Barcelona Ciutat), amb uns recursos humans qualificats i professionalitzats, que tindrà com a finalitat protegir la població davant els factors ambientals i alimentaris que poden tenir un efecte negatiu sobre la salut de les persones.

Durant l’any 2002, el Departament de Sanitat i Seguretat Social va portar a terme 246.198 inspeccions i va analitzar 72.866 mostres en els controls sobre 17.300 indústries alimentàries, 35.800 restaurants i botigues de venda al detall, 530 càmpings, 2.100 xarxes d’aigua potable, 3.100 piscines i 5.500 generadors de residus sanitaris. Amb el nou projecte, aquestes funcions passaran a ser competència de l’Agència de Protecció de la Salut.

- Finalment, la Llei dedica una atenció especial al paper que desenvolupen les administracions locals de Catalunya en la protecció de la salut. En aquest sentit, es preveu un marc de col•laboració entre l’Agència i les administracions locals amb la creació d’espais de gestió conjunta. També s’estableix una participació significativa dels representants dels ajuntaments i dels consells comarcals en els òrgans de direcció de l’Agència, i és té en compte l’actual marc competencial i s’estableixen diferents graus de col•laboració, segons la voluntat i les necessitats dels ens locals.

A més, es reconeix i es dóna cobertura a la configuració específica de Barcelona, reflectida a la Carta Municipal, preveient que les activitats de salut ambiental i alimentària de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat siguin exercides per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el si del Consorci Sanitari de Barcelona. També es tenen en compte les competències, en l’àmbit de la protecció de la salut, del Conselh Generau dera Val d’Aran, d’acord amb el seu règim especial i les competències transferides per la Generalitat.

La participació comunitària en matèria de protecció de la salut en l’Agència es garantirà mitjançant el Consell de Participació, que serà l’òrgan de col•laboració activa de la societat en els temes relacionats amb la protecció de la salut i estarà format per representants de les organitzacions de consumidors i de les organitzacions econòmiques, professionals i socials amb un àmbit d’activitat relacionat amb la protecció de la salut.