El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Decret 253/1993, de 8 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment d'autorització i règim jurídic de les farmacioles.

query_builder   23 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Decret 253/1993, de 8 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment d'autorització i règim jurídic de les farmacioles.

Les farmacioles actualment venen donant cobertura a aquells nuclis de població que per raó de llunyania, dificultats de comunicació o alta concentració de temporada requereixin d’un establiment farmacèutic.Des del Departament de Sanitat i Seguretat Social s’ha considerat convenient, d’una banda, reduir les distàncies a exigir respecte de l’oficina de farmàcia o farmaciola més propera per autoritzar-ne la instal·lació, i de l’altra, adequar els procediments d’autorització d’aquests centres de forma que es puguin valorar les necessitats d’assistència farmacèutica de la població a la qual han de donar servei, a proposta de les entitats locals. També s’ha introduït el factor horari de servei com a element a tenir en compte en l’autorització.Així doncs, pel que fa a la distància per instal·lar una nova farmaciola, l’any 1993 s’establia en un mínim de 3.000 metres respecte de l’oficina de farmàcia o farmaciola més properes per raó de llunyania: ara queda establerta en un mínim de 2.000 metres. En cas de dificultats reals de comunicació per accedir-hi, abans la distància no havia de ser inferior a 2.000 metres, ara queda establerta en un mínim de 1.500 metres.Pel que fa als procediments d’autorització, es contempla com a novetat que les entitats locals que sol·licitin una farmaciola han de presentar un informe detallant les necessitats d’atenció farmacèutica de la població, i els farmacèutics sol·licitants han d’indicar l’horari d’atenció al públic (que serà d’un mínim de 10 hores tal i com estava estipulat) i la cartera de serveis que prestarà la farmaciola.També en el moment de valorar els mèrits entre els farmacèutics s’afegeix una nova circumstància a tenir en compte, com és un major horari d’atenció al públic de la farmaciola.