El pressupost de la sanitat catalana per al 2004 és de 6.501,7 milions d'euros

L'increment global respecte el pressupost del 2003 és d'un 19,41%

query_builder   20 maig 2004 09:00

event_note Nota de premsa

El pressupost de la sanitat catalana per al 2004 és de 6.501,7 milions d'euros

L'increment global respecte el pressupost del 2003 és d'un 19,41%

Ahir dimecres el Consell de Direcció del CatSalut va aprovar el projecte de pressupost del CatSalut i de l’Institut Català de la Salut per al 2004 que és de 6.501,7 milions d’euros, el que suposa més d’una tercera part del pressupost global de la Generalitat de Catalunya.

L’augment és d’un 19,41% respecte el pressupost inicial del 2003 i un 8,43% respecte el tancament del 2003.

L’objectiu d’aquest pressupost és garantir la suficiència pressupostària en l’exercici. Per tant, vol ajustar-se a la previsió de despesa real evitant les desviacions a final de l’exercici.

Aquest pressupost suposa una despesa per càpita de 1.027,90 euros.

El 20,44% es destinarà a l’atenció primària, el 24,03% a despesa farmacèutica, el 53,02% a l’atenció especialitzada, l’1,85 a administració, i 0,66% a d’altres prestacions sanitàries.

Les despeses de personal (capítol 1) suposen un total de 1.417 milions d’euros, un 21,8% sobre el total dels recursos amb un increment del 7,61% respecte l’any 2003. Això permet fer front a l’augment retributiu del 2% previst per al personal de totes les administracions públiques així com als acords sobre el nou model retributiu de l’ICS.

Cal destacar com a nova actuació del 2004 el Pla de xoc de l’atenció primària, que en el cas de l’ICS suposa la incorporació de 110 metges de família, 23 pediatres i 27 auxiliars administratius.

En l’àmbit de l’atenció especialitzada, es preveu la posada en funcionament de nous serveis hospitalaris per part de l’ICS com ara l’ampliació del nombre d’intervencions quirúrgiques de pròtesis de genoll i l’absorció de llistes d’espera quirúrgiques.

Les despeses en béns i serveis (capítol 2) són de 443,8 milions d’euros, el que suposa un increment del 4,72% respecte el tancament del 2003.

Les despeses en concerts sanitaris són de 2.542,5 milions d’euros, mantenint el pes relatiu d’aquest capítol al voltant del 39%, com en els exercicis anteriors.

El creixement previst és del 9,82% respecte el tancament del 2003. Això farà possible l’aplicació dels convenis laborals signats en l’àmbit de la XHUP i del transport sanitari, i cobrirà l’impacte dels acords retributius de l’ICS en els equips d’atenció primària concertats, la millora de les llistes d’espera i el Pla de xoc de l’atenció primària.

La medicació hospitalària de dispensació ambulatòria creix a un ritme al voltant del 20% anual, tant als centres de l’ICS com als concertats.

El pressupost destinat a farmàcia és de 1.562 milions d’euros, la qual cosa representa un 24% del total del pressupost i un increment del 5,9%, respecte el tancament de l’any 2003.

El pressupost d’inversions és de 139 milions d’euros, el que suposa un increment del 20,44% respecte l’any 2003. Cal destacar que a més de la reposició dels centres de l’ICS es creen diversos programes monogràfics d’inversions en actualització d’instal•lacions als centres de l’ICS amb l’objectiu de donar resposta progressivament a l’impacte de la insuficiència financera del sistema en la descapitalització. El programa d’inversions inclou les actuacions que el 2004 estaran en fase de redacció de projecte o en execució dels següents àmbits prioritaris d’inversió:

• Construcció i millora estructural de centres de la XHUP (nou hospital d’Igualada, hospital comarcal del Baix Llobregat, nou hospital de Mollet, nou hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, nou Hospital de Santa Caterina a Salt, nou Hospital del Baix Penedès al Vendrell, nou hospital de Sant Pau, reforma i ampliació de la Clínica Amposta, reforma i ampliació de l’hospital de Bellvitge, reformes de condicionament de la resta d’hospitals de l’ICS, Parc sanitari Pere Virgili, nou edifici Santa Fe del Consorci Hospitalari Parc Taulí).

• Construcció del nou centre sociosanitari de Tarragona, del centre sociosanitari a l’Hospital Duran i Reynals, del nou centre sociosanitari a Viladecans, i el nou centre sociosanitari a Esplugues de Llobregat.

• Reconversió dels hospitals psiquiàtrics.

• Creació de Plans monogràfics per a la recapitalització de les infrastructures dels centres de l’ICS.

• Programa de reposició de centres d’atenció primària i especialitzada de l’ICS.